U.L. Framskritt

(Omdirigert fra U.L Framskritt)

U.L. Framskritt er ungdomslaget på Storlandet i Gjemnes, stiftet i 1907. Laget eier og driver Storlandet Ungdomshus. Leder i U.L. Framskritt i 2008 er Peggy Grønseth.

Laget driver aktiviteter for bygdas befolkning, så som dansefester, trim, basarer og julebord. I tillegg leies lokalene til U.L. Framskritt ut til andre lag i bygda, som Storlandet Utmarkslag og Storlandet Sanitetsforening.