Tyfoidfeber

Tyfoidfeber («nervefeber») er en sykdom forårsaket av bakterien Salmonella typhi.

Tyfoidfeber
Tyfoidfeber
Bakterien Salmonella typhi forårsaker tyfoidfeber
ICD-10-kodeA01.0
ICD-9-kode002
ICPC-2D70

Den er veldig vanlig på verdensbasis og blir overført fra mat og vann som er forurenset med avføring eller urin. Smittede personer skiller ut bakterien gjennom avføring og sjeldnere gjennom urin. Bakterien kan også forekomme i oppkast og puss. Opptil 3 måneder etter sykdommen, kan man skille ut bakterien. Noen er uheldige og blir kroniske bærere.

Symptomene består av høy feber fra 39 til 40 grader som stiger sakte, lav puls, slapphet, hodepine, mangel på appetitt, alvorlig diaré, magesmerter og utslett bestående av flate, rødfargede flekker kalt roseflekker. På grunn av diaré dør mange av inntørking og forstyrrelser i saltbalansen i kroppen. Nyresvikt er ikke uvanlig.

Ubehandlet varer tyfoidfeber i tre uker til en måned. I 10-30% av ubehandlede tilfeller, dør den smittede.

Tyfoidfeber har tatt livet av flere kjente personer, blant andre Anne Frank, Franz Schubert, Mark Hanna, Wilbur Wright, Leland Stanford, Jr., Mary Kingsley og den britiske prinsgemalen Albert av Sachsen-Coburg-Gotha.

Tyfus-Mary[1], eller Typhoid Mary, var e kvinne i New York omkring år 1900 som ble antatt å ha smittet omkring 50 personer, hvorav 3 døde. Hun var bærer av bakterien, men hadde ingen sykdomssymptomer. Hun jobbet som huskokke ved flere husholdninger i og rundt New York. Sannsynligvis har hun ikke trodd på nytten av håndhygiene og fordelte dermed bakterier fra sin egen avføring gjennom maten til et stort antall mennesker.

Det finnes en vaksine mot tyfoidfeber som anbefales for personer som reiser i områder der sykdommen er vanlig (særlig Asia, Afrika og Latin-Amerika). Tyfoidfeber er den eneste formen for Salmonella det finnes vaksine mot. Vaksinen gis ikke til alle. Det er bare de som skal oppholde seg i utsatte strøk over lengre tid, som får den. Vaksinasjon skjer med sprøyte eller kapsler som svelges. Begge gir en grei beskyttelse etter 2 uker, og varer i 1-3 år.

Vaksinasjon med sprøyte: Man må alltid ta noen forholdsregler når man tar en slik vaksine. Den skal ikke tas ved: • Kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen • Alder under 2 – vaksinen har en dårlig effekt hos barn • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °c • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine.

Bivirkningene ved denne vaksinen kan være smerte og hevelse der sprøyten ble satt. En sjelden gang kan feber forekomme.

Vaksinasjon med kapsler: Denne vaksinen består av levende, svekkede Salmonella typhi-bakterier i kapsler som skal svelges hele. Grunnvaksinasjon har tre kapsler som tas på dag 1, 3 og 5 på tom mage. Vaksinen skal vanligvis ikke gis ved • kjent allergi mot stoffer som finnes i vaksinen • alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine • akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C • bruk av antibiotika og malariamedisin som Lariam, Klorokin eller Paludrin fordi de kan gjøre at vaksinen ikke virker • bruk av andre malariamidler enn klorokin, fordi de kan gjøre så den ikke virker • alder under 5 år, fordi det ikke foreligger opplysninger om effekt og sikkerhet • akutt tarmsykdom • sterkt nedsatt immunforsvar (inkludert hiv-positive personer) Bivirkningene kan være magesmerter, kvalme, diaré oppstår i sjeldne tilfelle.

ReferanserRediger

KilderRediger