Tungindustri

samlebetegnelse for gruvedrift, jernindustri og stålindustri

Tungindustri er en samlebetegnelse på industri som er kapital- og arealkrevende. Dette kjennetegner også prosessindustri.

Eksempel på tungindustri er gruvedrift, metallfremstilling (stålverk, aluminiumsverk, osv.), samt kjemisk- og petrokjemisk industri.