Tryggve Olavsson d.y.

Tryggve Olavsson d.y. (Gammelnorsk Tryggvi Ólafsson, Engelsk Tryggve "the Pretender") (fødselsår ukjent, død 1033 i Soknasund) var en vikinghøvding som levde på 1000-tallet. Han kom «vestfra over havet», trolig fra vikingbosetningene i Storbritannia og Irland). Han er nevnt i Snorres Heimskringla, i sagaen Morkinskinna, og i Óláfs saga Tryggvasonar forfattet av Oddr Snorrason.

Norsk tronpretendent som etter Olav Haraldssons fall på Stiklestad gjorde krav på å være en sønn av Olav Tryggvason som falt ved Svolder over 30 år tidligere. Snorre Sturlason kommenterer at «Uvennene hans har sagt at han visst var sønn av en prest, men at han skrøt av det at han lignet da mer på kong Olav Tryggvason». Om Tryggve var en ekte sønn eller ikke blir uvesentlig ettersom han falt i slaget i Soknasund og derved endte som en ubetydelig fotnote i norgeshistorien.