Åpne hovedmenyen

Tropenatt er ifølge norsk definisjon, en natt der lufttemperaturen (mellom kl 2000 og 0800) ikke går under 20 grader celsius.[1]

Begrepene tropenat og tropedøgn brukes også i Danmark, tropisk natt dessuten i Sverige og Finland og Tropentage i Tyskland.

Normalt forekommer tropenetter i Norden på ettersommeren når havtemperaturen langs kysten er maksimal, helst over 18,5 °C.[trenger referanse]

Innhold

NorgeRediger

 
Tropenatt er en natt med minimumstemperatur over 20 °C. I Norge er det registrert flest tropenetter ved Færder fyr ytterst i Oslofjorden.

Tidligere var grensa for minimumstemperaturen 25 °C, men slike tropenetter har forekommet bare tre ganger i Norge. Første gang den 9. juli 1933 da Langbryggen i Halden målte 25,5 grader i minimumstemperatur. 60 år senere, rekordsommeren 1997, gjentok Sunndalsøra «bragden» med 25,0 grader i minimumstemperatur den 29. august 1997 [2]. Sommeren 2018 ble det to ganger registrert minstetemperatur over 25 °C, først 25,2 °C så langt nord som Båtsfjord natt til 19. juli[3] og senere natt til 28. juli med 25,1 °C i Lysebotn[4]. Temperaturen ble derfor nedjustert til norske og nordiske forhold. Denne definisjonen nevnes blant annet i 1947.

Tropenetter er registrert oftest langs Oslofjorden, nedover Sørlandskysten og på Nordmøre. I rekordåret 1997 ble det i Norge målt i alt 18 tropenetter på Færder fyr ytterst i Oslofjorden. Færder markerer seg dermed som det stedet i landet med flest tropenetter. Fenomenet forekommer sjeldnere på Vestlandet, i Midt-Norge og Nord-Norge, men likevel noe oftere i Bergen enn i Oslo.

Klimaendringene de siste tiåra har blant annet medført varmere og tørrere augustmåneder.[trenger referanse] Ved økt temperatur og økt antall sammenhengende tropenetter kan tidligere kjente infeksjonssykdommer i Norden igjen spres via insekter. Malariaparasittene trenger tropedøgn med minimumstemperatur over 20 °C i 12–20 dager før infisert mygg er smittefarlig for mennesker. Tidlig på 1900-tallet forekom enkelte sykdomstilfeller langs Vestfoldkysten der mygg spredte malaria fra blodet til sjøfolk som brakte smitten med seg fra utlandet.

TropedagRediger

Tropedag er i Norge dager med maksimumstemperaturer over 30 °C. Tropedag er som tropenatt ikke noe offisielt begrep, men brukes blant annet i nyhetspråket i massemediene.

TropedøgnRediger

Tropedøgn er i Norge døgn med maksimumstemperatur over 30 °C og minimumstemperatur over 20 °C. Tropedøgn forekommer imidlertid svært sjelden og begrepet er således lite brukt. Som tropenatt og tropedag har heller ikke tropedøgn noen offisiell meteorologisk definisjon.

SverigeRediger

I Sverige går den nedre temperaturgrensen ved 20 °C. De tropiske nettene inntreffer hovedsakelig i juli og august.[5] Tropiske nettet forekommer langs Sveriges vestkyst og opp mot Södermanlandskysten[5] samt iblant lengre nord ved enkelttilfeller, hovedsakelig i juli.[5]

Den høyeste målte verdien siden offisielle temperaturmålinger begynte i Sverige, ble målt natt til 10. august 1975 ved Kullen i Skåne.[5] Da var den laveste temperaturen 23,7 °C.

Varmeste tropenetterRediger

Land Minimumstemperatur (°C) Sted Dato
Danmark[6] 23,0 Christiansø 26. august 1997
Norge[7] 25,5 Halden, Østfold 9. juli 1933
Sverige[5] 23,7 Kullen, Skåne 10. august 1975

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger