Trondheim tingrett var en førsteinstansdomstol i Frostating lagdømme frem til 1. januar 2010 da den ble slått sammen med Sør-Trøndelag tingrett.

Trondheim tingrett holdt til i Trondheim tinghus.