Trondheim og Omegn Idrettskrets

Trondheim og Omegn Idrettskrets er et tidligere organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund.

Trondhjems Distriktslag for Idrett ble stiftet 29. april 1919. Etter sammenslåingen med arbeideridrettskretsene ble Trondheim og Omegn Idrettskrets etablert i 1945.

Trondheim og Omegn Idrettskrets og Fosen Idrettskrets ble slått sammen med Sør-Trøndelag Idrettskrets i 1963.

Kretsens formennRediger

KilderRediger

  • Årsberetninger fra Trondheim og Omegn Idrettskrets