Politikk i Trondheim

(Omdirigert fra Trondheim bystyre)

Trondheim bystyre besto av 85 representanter fordelt på 11 partier i perioden 200711. Fra oktober 2011 er antallet representanter redusert til 67, og 10 partier er representert.

██ Rødt (2)

██ Sosialistisk Venstreparti (4)

██ Arbeiderpartiet (28)

██ Senterpartiet (2)

██ Miljøpartiet De Grønne (5)

██ Kristelig Folkeparti (2)

██ Venstre (4)

██ Høyre (14)

██ Fremskrittspartiet (4)

██ Pensjonistpartiet(4)

Kommunen styres etter formannskapsmodellen. Flertallskonstellasjon besto fra 2003 til 2011 av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet. Etter valget i 2011 er også Kristelig Folkeparti trukket inn i flertallalliansen.

Firepartisamarbeidet ble etablert for å erstatte byens Høyre-dominerte politiske ledelse som kom til makten i valget i 1989, først to perioder under den populære ordfører Marvin Wiseth som skaffet Høyre den såkalte «Marvin-effekten» med betydelig framgang, deretter en periode med Anne Kathrine Slungård. Høyre gikk kraftig tilbake ved kommunestyrevalget i 2003 og gav posisjonen som byens største parti tilbake til Ap.

Kommunevalget i 2007 ble en tillitserklæring til ordfører Ottervik og hennes politiske samarbeidspartnere, ettersom partienes oppslutning økte og flertallet i bystyret ble styrket. Arbeiderpartiet og De Grønne gikk mer fram enn det SV og Senterpartiet gikk tilbake. Høyre gikk ut av valget med sitt dårligste resultat siden andre verdenskrig. Fremskrittspartiet gikk noe fram, men til lavere nivå enn på landsbasis.

Ved valget i 2011 økte Høyre kraftig på bekostning av Fremskrittspartiet, mens Arbeiderpartiet beholdt en sterk oppslutning, til tross for en liten prosentvis tilbakegang. Av de fire samarbeidende partiene var det bare MDG som økte sin prosentvise oppslutning, alle de andre gikk tilbake såvel i oppslutning som i mandat-tall, noe som hadde sammenheng med reduksjonen i antallet plasser. På borgerlig side hadde Venstre framgang ved siden av Høyre.

OrdførerRediger

 
Nåværende ordfører Rita Ottervik

Utdypende artikkel: Liste over Trondheims ordførere

Siden 2003 har Rita Ottervik fra Arbeiderpartiet vært ordfører. Valget av Ottervik i 2003 gjorde slutt på 13 år med borgerlig styre med Høyres Marvin Wiseth (1990–98) og Anne Kathrine Slungård (1998–2003).

BystyretRediger

Kommunestyrevalget 2019Rediger

Parti Prosent Stemmer Mandater i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Arbeiderpartiet 25,0 -16,3 26 063 -11 015 17 -20 4
Høyre 20,6 +0,7 21 498 +3 614 14 -3 2
Sosialistisk Venstreparti 11,3 +5,1 11 805 +6 087 8 +2 1
Miljøpartiet De Grønne 10,4 +2,8 10 826 +3 962 7 +1 1
Senterpartiet 7,1 +4,1 7 381 +4 682 5 1
Rødt 6,9 +4,5 7 196 +5 041 5 +3 1
Fremskrittspartiet 5,1 -1,3 5 337 -482 4 -2
Venstre 4,9 -0,7 5 128 +38 3 -4 1
Pensjonistpartiet 4,8 +1,5 5 035 +2 014 3 +1
Kristelig Folkeparti 2,0 -1,1 2 105 -729 1 -1
Helsepartiet 0,5 +0,5 551 +551
Norges Kommunistiske Parti 0,4 +0,3 467 +363
Demokratene i Norge 0,3 +0,2 298 +177
Liberalistene 0,3 +0,3 267 +267
Partiet De Kristne 0,2 181 -9
Andre -0,4 -339
Valgdeltakelse/Total 66,1 % 105 044 67 11
Ordfører: Rita Ottervik (Ap) Varaordfører: Mona Berger (SV)
Merknader: Kilde: valgresultat.no og Trondheim kommune

Kommunestyrevalget 2015Rediger

Parti Prosent Stemmer Mandater i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Arbeiderpartiet 41,5 +1,9 36 173 +735 28 +1 4
Høyre 20,0 -7,2 17 476 -6 891 14 -4 2
Miljøpartiet De Grønne 7,7 +5,1 6 745 +4 409 5 +3 1
Fremskrittspartiet 6,4 -2,6 5 540 -2 438 4 -2 1
Sosialistisk Venstreparti 6,2 +0,5 5 431 +302 4 0 1
Venstre 5,5 -0,3 4 765 -424 4 0 1
Pensjonistpartiet 3,5 +2,2 3 021 +1 882 2 +1
Kristelig Folkeparti 3,2 +0,3 2 834 +196 2 0 1
Senterpartiet 2,7 +0,6 2 327 +466 2 +1
Rødt 2,5 -0,5 2 155 -505 2 0
Piratpartiet 0,4 +0,4 339 +339
De Kristne 0,2 +0,2 190 +190
Demokratene i Norge 0,1 -0,5 121
Norges Kommunistiske Parti 0,1 0 104
Valgdeltakelse/Total 60,8 % 87 759 67 11
Ordfører: Rita Ottervik (Ap) Varaordfører: Hilde Opoku (MDG)
Merknader: Kilde: valgresultat.no

Kommunestyrevalget 2011Rediger

Parti Prosent Stemmer Mandater i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Arbeiderpartiet 39,5 -4,4 35438 1694 27 -10
Fremskrittspartiet 8,9 -5,7 8002 -3255 6 -7
Høyre 27,2 12,2 24367 12847 18 +5
Kristelig Folkeparti 2,9 -0,6 2638 -63 2 -1
Senterpartiet 2,1 -0,6 1861 -215 1 -1
Sosialistisk Venstreparti 5,7 -2,5 5129 -1196 4 -3
Venstre 5,8 1,8 5189 2087 4 1
Pensjonistpartiet 1,3 -0,2 1139 -16 1 0
Rødt 3,0 -0,4 2660 70 2 -1
Miljøpartiet De Grønne 2,6 0,6 2336 765 2 0
Valgdeltakelse/Total 66,7 % 89605 67 (85 i forrige periode) 11
Ordfører: Rita Ottervik (Ap) Varaordfører: Knut Fagerbakke (SV)
Merknader: Kilde: http://www.regjeringen.no/krd/html/valg2011/bk2_16_1.html

Lian-erklæringa 2007Rediger

Flertallet i bystyret etter kommunevalget i 2007 vedtok gjennom Lian-erklæringa hvordan Trondheim skulle styres i perioden 20072011. Partiene bak avtalen var Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne.

Blant målsetningene i erklæringa var:

 • Full sykehjemsdekning og styrket hjemmetjeneste.
 • Tiltakspakke for styrket kollektivtrafikk, reduserte klimautslipp og en grønnere by.
 • Fortsatt bruke en million kroner hver eneste dag til å sette i stand skolene våre.
 • Opptrapping av sosialhjelpsatsene til familier med barn.
 • Bedre kommunale tjenester gjennom en positiv dialog med de ansatte, framfor privatisering og anbud.
 • Bygge 6 nye idrettshaller.
 • Gi alle som ønsker det plass i Musikk- og kulturskolen.
 • Innstramming i skjenkepolitikken for å skape en tryggere by.
 • AP, SV, SP, MDG forplikter seg til å legge fram felles budsjett i balanse.

Lerkendal-avtalenRediger

Etter valget i 2011, ble også KRF inkludert i flertallsstyret i Trondheim.[1] Det nye sentrum-venstre flertallet etter kommunevalget 2011 har formulert sine felles målsettinger i den såkalte Lerkendal-avtalen.[2] Her heter det blant annet:

 • Det skal bli flere lærere i Trondheimsskolen. Undervisningen skal bli praktisk og mer variert, spesielt i realfag. Antall spesialpedagoger skal økes.
 • Sikre målsetningen for økologisk mat i skole, barnehager og storkjøkken.
 • Sosialhjelpssatsen skal være på statens veiledende satser med barnetrygd holdt utenfor.
 • Vi vil legge til rette for bygging av minst 7 500 nye boliger i løpet av bystyreperioden. Fortettingsstrategien ligger fast.
 • Det skal innarbeides en grønn strek som fastsetter områder for vern av matjord i Trondheim. Den grønne strek skal inn på plankartene på samme måte som den røde strek.

Stortingsvalgene 1906–1921Rediger

I disse årene var valgordningen i Norge slik at stortingsrepresentanter ble valgt i enmannskretser, og en kandidat trengte 50 % av stemmene for å bli valgt.

Stortinget vedtok å innføre direkte valg i enmannskretser i 1905, og da ordningen trådte i kraft ved valget året etter ble byen delt inn i fire nummererte kretser[3]:

 1. Bratøren og Ilen:
  1. Ilen menighet.
  2. Vår Frue kirkes menighet.
 2. Kalvskindet (med Levanger):
  1. Domkirkens menighet.
  2. Bakklandets menighet (Elgeseter gate–Lillegårdsbakken).
  3. Levanger kjøpstad.
 3. Baklandet:
  1. Bakklandets menighet (Lillegårdsbakken–Wessels gate).
 4. Lademoen:
  1. Resten av Bakklandets menighet.

Valgresultater for 1. krets, Bratøren og IlenRediger

Valgår Venstre Samlingspartiet Socialistene Avholdspartiet
Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel
1906[4] 142 9,9% 811 56,5% 354 24,7% 129 9,0%
1909[5] 324 11,9% 1 601 (H og FV) 58,9% 729 26,8% 54 2,0%
1912[6] 411 15,1% 1 509 (H og FV) 55,6% 783 28,8%
1915[7] 479 12,1% 2 166 (H og FV) 54,6% 1 308 33,0%
1918[8] 309 7,6% 2 547 (H og FV) 62,7% 1 188 29,2%

Valgresultater for 2. krets, KalvskindetRediger

Valgår Venstre Samlingspartiet Socialistene Kirkepartiet
Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel
1906[4] 372 21,6% 911 52,8% 434 25,2%
1909[5] 481 14,8% 1 688 (H og FV) 51,9% 936 28,8%
1912[6] 608 18,1% 1 763 (H og FV) 52,4% 989 29,4% 146 4,5%
1915[7] 705 14,1% 2 580 (H og FV) 51,4% 1 714 34,2%
1918[8] 544 10,3% 3 203 (H og FV) 60,5% 1 526 28,8%

Valgresultater for 3. krets, BaklandetRediger

Valgår Venstre Frisinnede Venstre og Høyre Socialistene Uavhengig
1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang
Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel
1906[4] 798 55,1% (Felleskandidat for Venstre og Samlingspartiet) 647 44,7%
1909[5] 385 14,0% 1 266 46,1% 1 547 50,6% 1 092 39,8% 1 509 49,4%
1912[6] 414 13,0% 212 6,0% 1 371 43,1% 1 606 45,4% 1 386 43,6% 1 716 48,5%
1915[7] 623 15,5% 1 475 36,7% 1 912 47,6% 2 161 47,5% 2 375 52,2%
1918[8] 320 7,1% 2 284 51,0% 1 869 41,7%

Valgresultater for 4. krets, LademoenRediger

Valgår Venstre Samlingspartiet Socialistene Uavhengig
Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel
1906[4] 129 11,2% 337 29,2% 688 59,5%
1909[5] 264 11,1% 667 (FV og H) 28,1% 1 443 60,8%
1912[6] 266 12,3% 446 (H og FV) 20,6% 1 450 67,0%
1915[7] 256 7,9% 720 (H og FV) 22,1% 2 272 69,8%
1918[8] 1 175 (H og FV) 31,7% 2 318 62,6% 200 5,4%

Stortingsvalget 2013Rediger

 
Trond Giske (Ap) fra Trondheim har stortingsmandat nr. 1 for Sør-Trøndelag

Ved Stortingsvalget 2013 var det 131 527 stemmeberettigede velgere i Trondheim. Det ble avgitt 106 095 stemmer. Valgdeltagelsen var dermed 80,7 %. Valgresultatet ga en rødgrønn overvekt på 0,4 prosentpoeng (46,1 % H+Frp+KrF+V, 46,5 % Ap+Sp+SV). Tabellen viser stemmefordelingen:[9]

Parti Stemmetall %
Arbeiderpartiet 38 889 36,8
Høyre 25 560 24,2
Fremskrittspartiet 13 225 12,5
Sosialistisk Venstreparti 7 572 7,2
Venstre 6 690 6,3
Miljøpartiet De Grønne 4 298 4,1
Kristelig Folkeparti 3 233 3,1
Senterpartiet 2 695 2,6
Rødt 1 302 1,2
Pensjonistpartiet 912 0,9
Piratpartiet 641 0,6
De Kristne 231 0,2
Demokratene i Norge 136 0,1
Kystpartiet 70 0,1
Det Liberale Folkepartiet 68 0,1
Norges Kommunistiske Parti 67 0,1
Kristent Samlingsparti 60 0,1
Blanke stemmer 446 -
Valgdeltagelse/Total 106 095 80,7

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger