Trond Ivarson

Trond Ivarson var fogd, skipshøvedsmann og herre over Utstein kloster.

FogdenRediger

Trond Ivarson møter vi som erkebiskopens fogd i Jemtland fra 1529 til 1534. I løpet av sommeren 1534 skiftet Trond Ivarson arbeidsgiver. Han blir Vincens Lunges medarbeider og flyttet til Bergen. 5. februar 1536 var Trond Ivarson igjen fogd i Jemteland. Det kan være at dette dokumentet er feildatert. En annen forklaring ligger i at Vincent Lunge ble drept i januar 1536. Trond Ivarson mistet da sin arbeidsgiver, og kan igjen ha fått seg en stilling hos erkebiskopen. 18. mai 1537 var Trond Ivarson med og inntok Steinvikholmen festning fra erkebiskopen.

Utstein klosterRediger

24. august 1537 fikk Trond Ivarson Utstein kloster som forlening, mot å underholde munkene på klosteret. I 1539 angrep Christoffer Trondsen og hans ledsagere Utstein kloster. De tok fra Trond Ivarson alt han eide. De hadde også angrepet Stavanger bispegård ved pinsetider. Fra 1554 er Trond Ivarson omtalt som væpner – adelsmann.

SkipshøvedsmannenRediger

I 1557 var han fogd på Vardøhus. Han ble bidro da blant annet til å finne spioner som kunne sendes til Russland, hvor de skulle finne ut hva engelskmennene gjorde. I 1558 var Trond Ivarson høvedsmann for fem skip, som skulle finne sjørøvere. Høsten 1558 sank et av kongens skip med fem klokker fra Stavanger domkirke ved øya Håstein. Det var et rikt skip, som var bygd i Spania. Det er antatt at Trond Ivarson var med på dette skipet og druknet her.

Etter sagnet sank båten på Klokkeskjær utenfor Håstein. På 1960- og 70-tallet fant man sju kanoner og skipsankeret mellom Klokkeskjær og Håstein.

FamilieRediger

Trond Ivarson var gift med Sirit Dalesdatter. I 1559 flyttet hus fra Utstein og til Skagen 28 i Stavanger. Hun var trolig død i 1560. I tillegg til huset i Stavanger hadde de også et hus i Bergen. I en slektstavle fra 1500-tallet er Trond Ivarson ført som gift med Elisabet Torgersdatter. Dette må i så fall ha vært før Trond giftet seg med Sirit Dalesdatter.