Å treske er en prosess der frø og korn skilles fra akset. I tidligere tider var det vanlig å bruke en sliul, men i dag finne egne maskiner (skurtresker) som gjør dette.

Tresking med sliul.

Mange bygdesmeder laget treskemaskiner som var en del av det tradisjonelle gårdsutstyret slik at treskingen ble lettere og kunne gjøres etter at nekene var kommet i hus etter skuronna. Kornet ble da gjerne malt på gårds- eller bygdekverna.

Se ogsåRediger