Trefningen ved Amnabro

Trefningen ved Amnabro var en trefning i 1304 under den svenske brødrestriden. Trefningen sto mellom mindre avdelinger av riddere med deres følge av svenner og støttepersonell.

Kong Birger Magnusson sendte en fortropp på åtte ridderne og deres følge til den strategiske viktige broen Amnabro ved Gullsprång på østsiden av Vänern, hvor Västergötland, Värmland og Närke møtes. Mens troppen var opptatt med å ødelegge broen, ble de overrasket av en fiendtlig fortropp fra hertugenes norsk-svenske hær som hadde tatt seg fram til Värmland og Dalsland. Ridderen Mathias Kettilmundsson, som hadde utmerket seg under den såkalte «Nevakampanjen» i 1299, overfalte og beseiret den kongelige fortroppen. Alle ridderne ble tatt til fange eller jaget på flukt.

Denne mindre seieren fikk ingen betydning for krigen i 1304. Kong Birger Magnusson og marsk Torgils Knutsson beleiret og inntok den viktige befestningen Nyköpingshus i Nyköping før de vendte vestover med en stor hær, som er sagt å ha vært på 10 000 mann. Hertugene måtte trekke seg tilbake til grensen mellom Båhuslen og Dalsland.

Kilder Rediger