Trefningen den 31. mars 1713

Trefningen den 31. mars 1713
Konflikt: Elleveårskrigen som del av den store nordiske krig
DatoDen 31. mars 1713
StedI Skagerrak
ResultatDansk seier
Stridende parter
SverigeDanmark-Norge
Kommandanter og ledere
Ukjentkapteinløytnant Christian Vosbein
Styrker
Kaperbåten Gøta Lejon med 14 kanoner og 53 mannFregatten Søridderen med 28 kanoner
Tap
Kaperbåten tattUkjent

Trefningen den 31. mars 1713 var et av de større sammenstøt mellom de dansk-norske fregattene i den nordlige eskadren, kjent som «Nordsjøeskadren» eller «Kattegateskadren», og de svenske kaperbåter som hjemsøkte Kattegat, Skagerrak og Nordsjøen. Dessuten markerte den danske sjøoffiseren Christian Vosbein seg i denne trefningen ved siden av Peter Wessel Tordenskjold.

BakgrunnenRediger

Kaperplagen fra Göteborg krevde mottiltak og i mars 1713 ble en eskadre som besto av fregattene Løvendals Galley, Postillon, Leoparden og Søridderen dannet for å bekjempe de svenske kaperbåter. Ombord var de beste skipsjefene i den dansk-norske orlogsflåten, blant annet Peter Wessel og den noe eldre Christian Vosbein som hadde returnert til dansk-norsk tjeneste i 1709 etter å ha vært i engelsk og nederlandsk tjeneste.

SjøtrefningenRediger

Den 31. mars 1713 var fregattene Postillon med 20 kanoner og Søridderen med 28 kanoner i konvoitjeneste i Skagerrak da utkikkeren oppdaget fremmed seil. Vosbein satte etter det fremmede fartøyet som viste seg å være en svensk kaperbåt med 14 kanoner.

Etter en time med hard kamp strøk svenskene sitt flagg som tegn på overgivelse. En robåt kom over til det overgitte fartøyet der utsenderen kunne redegjøre at kaperbåten var Gøta Lejon med 53 mann. Mannskapet ble så redusert til 17 mann og de øvrige ført over til fregatten i fangenskap slik at et prisemannskap kunne føre vekk skipet. Vosbein vil nå til Stavern med prisen, men en fryktelig storm oppsto dagen etter.

Etter å ha trodd at prisen var gått tapt kom Vosbein til Stavern den 1. april om kvelden. Der kunne han slå fast at prisemannskapet hadde klart å føre Gøta Lejon dit i forveien.

EtterspilletRediger

Vosbein fortsatte til sjøs i Skagerrak og Kattegat og tok en ny svensk kaperbåt, Packan med 6 kanoner, den 16. juni 1713. For begge prisene som ble tatt i løpet av tre måneder ble det utbetalt 2201 riksdaler til Vosbein. Han hadde da vist seg som en kompetent sjøoffiser med tilstrekkelige ferdigheter til sjøkamp.