«Tre Kroner»

(Omdirigert fra Tre Kroner)
Se også: Tre kronor

«Tre Kroner» var et dansk-norsk krigsskip. Det ble bygget i Flensborg fra 1602 til 1604 (noen kilder hevder 1601), og var den gang et av verdens største skip. «Tre Kroner» hadde et deplasement på 1500 tonn til 2100 tonn, og et mannskap på mellom 500 og 600 mann. Skipet kunne føre opptil 80 kanoner.

«Tre Kroner», fra et kobberstikk fra 1606. Skipet er nok noe overdrevet på kobberstikket, som viser kanoner selv oppe i mastene

Den skotske skipsbyggeren David Balfour ledet arbeidet med «Tre Kroner». Balfour var kjent i samtiden som en av verdens dyktige skipsbyggere, og var rikets mest produktive skipsbygger under kong Kristian IV, på tross av et tidvis anstrengt forhold til kongen. I årene mellom 1597 og 1634 bygget Balfour 20 skip, og han var en av de første som etterlot seg skipstegninger av skip som kunne identifiseres.

Erfaringer fra Den nordiske syvårskrig gjorde at Kristian ønsket å utvikle en ny skipstype til orlogsflåten. Det ble tatt utgangspunkt i galeonen, og den nye skipstypen ble kalt storskip (dansk: hovedskib). Disse hadde en kraftig konstruksjon, to lukkede kanondekk og lave overbygninger på akterskipet. Balfours første skip av denne typen var «Argo» (1599-1601), et skip som tjente som forbilde for senere orlogsskip.

I 1601 hadde Kristian inngått en kontakt med Balfour om å bygge et nytt skip av samme størrelse som «Argo». «Argo» var på 1200 tonn i deplasement med en bestykning på 54 tyngre skyts og en besetning på 214 til 400 om bord. Mens byggingen av det nye skipet pågikk ble det besluttet å oppgradere størrelsen. Skipet ble sjøsatt den 8. januar 1604, med kongen og dronningen til stede.

«Tre Kroner» skulle bli rikets regalskip, og dermed et symbol på kongsmakten. Utsmykkingen var derfor voldsom, spesielt sett med moderne øyne. Marinehistorikeren Niels M. Probst har kommet over deler av Balfours tegninger av skipet fra 1602. Der kunne han konstatere at «Tre Kroner» var en tredekker med to lukkede kanondekk, og et delvis åpent kanondekk med åpning mellom forkastellet med et eget dekk og akterskipet med halvdekk og hyttedekk.

I 1606 dro Kristian til England for å besøkte svogeren Jakob I. Under seilasen oppover Themsen til Gravesend vekket det kongelige storskipet stor oppsikt hos engelskmennene. De to kongene besluttet å arrangere store fester om bord på de største orlogsskipene som ble plassert side om side i de varme sommerdagene. Byggmesteren og senere skipsbyggeren Phineas Pett var med på å legge en bro mellom de to skipene for festdeltagerne.

Besøket skulle inspirere den engelske kongen til å ønske seg flere storskip og han ga så ordre om byggingen av et meget stort skip av samme størrelse som «Tre Kroner». Erfarne, engelske skipsbyggere var uvant med såpass store prosjekter, og stilte seg tvilende til om de kunne fullføre den kongelige ordren. Ordren gikk derfor til den uerfarne og kontroversielle byggmesteren Phineas Pett. For å påskynde byggingen samt unngå kostbare tilbakeslag var det åpenbart at Pett skulle kopiere det dansk-norske storskipet.

Resultatet var «Prince Royal» (sjøsatt 1610), et skip med praktisk talt samme dimensjoner som «Tre Kroner». Enkelte historikere ser på dette skipet som et forbilde til linjeskipet. På tross av likheter i konstruksjonen var utsmykkingen av skipene ulike.

Etter reisen til England ble «Tre Kroner» liggende i opplag i lang tid. Skipet gikk ut av tjeneste i 1624, etter flere mislykkede forsøk på reparasjoner.

Eksterne lenkerRediger