Travelby (Busytown) er en fiktiv by som finnes i Richard Scarrys illustrerende, pedagogiske barnebøker og den animerte TV-serien med samme navn fra midten av 1990-tallet.

Innbyggerne i Travelby er forskjellige dyr, som alle har menneskelige trekk og bruker menneskeklær. Byen ligger ved havet i et sentraleuropeisk landskap med fjell, barskog, åkrer og bindingsverksbebyggelse i omgivelsene. Travelby har en god infrastruktur med både havn og en større flyplass, men har fremdeles en del trafikkproblemer, noe som tydelig kommer frem i boken Biler og traktorer og annet som ruller.