Trakégjeller finnes hos enkelte vannlevende organismer og er en del av åndedrett til en rekke laverestående dyr. De ligner lite på gjeller slik vi finner hos fisker. Trakégjeller er utvekster, vanligvis bladformet, tynne, ofte med et lett synlig trakésystem (årenett). De kan også være trådformet, som en enkelttråd, eller mer duskformet.

Duskformede trakégjeller hos en døgnfluelarve.

Navnets første del, traké kommer av gresk τραχεία, trakheia, som kan oversettes «luftrør». Trakégjellene er i forbindelse med trakéene, som er et nett av tynne rør, såkalte trakérør. Trakéer finnes hos laverestående dyr, som blant annet insekter og edderkoppdyr. Felles for dyr som har trakéer er at de ikke har en lunge eller gjeller hvor kroppen kan ta opp oksygen. Trakéene forsørger alle kroppens celler direkte med atmosfærens oksygen.

Trakégjeller finnes hos laverestående dyr som lever i vann i larvestadiene, blant annet som hos vannymfer, døgnfluer og steinfluer. Voksne dyr (imago), som lever i vann slik som vannkalver har ikke trakégjeller og må opp til vannoverflaten med jevne mellomrom for å hente luft.