Trafikktrygd

Trafikktrygd er en trygd av motorvogner som er registrert i Norge eller som skal ha kjennemerke etter veitrafikkloven. Trygden som omfavner Bilansvar er gjort obligatorisk med hjemmel i kapittel IV i bilansvarsloven.[1]

Trafikktrygd er en form for ansvarsforsikring som dekker rettslig erstatningsansvar som førere av motorvogn kan pådra seg.[2] Trygden gir skadelidte rett til erstatning direkte fra forsikringsselskapet for de skader som vedkommende måtte bli påført, og som i henhold til bilansvarsloven medfører rettslig ansvar. Når en tilhenger gjør skade, skal erstatningskravet svares av trafikktrygden for den motorvogn som vanligvis trekker tilhengeren.[3]

Det er straffbart å føre motorvogn som ikke er trygdet.[4]

ReferanserRediger