Trafikklys

teknisk innretning som bruker lyssignaler til å regulere trafikken
(Omdirigert fra «Trafikkfyr»)

Et trafikklys eller lysregulering er en teknisk innretning som ved hjelp av lyssignaler regulerer trafikken av biler så vel som fotgjengere og syklister i et område som av offentlige myndigheter oppfattes som tilstrekkelig trafikkert til å fordre en slik innretning. Trafikklysene har mange steder erstattet tidligere manuell dirigering av trafikken. Denne dirigeringen ble tidligere som oftest besørget av personer med politimyndighet. Manuell dirigering av trafikken skjer enda i områder som er akutt trafikalt belastet eller på andre steder der det oppstår spesielle situasjoner som krever ekstraordinær oppfølging av trafikkpolitiet (f.eks. ved brann eller trafikkulykker). Ordinære trafikklys er utstyrt med lysende lamper i tre farger som indikerer ulik informasjon til trafikantene:

Et trafikklys i Karl Johans gate i Oslo sammen med et «stans forbudt»-skilt.

For kjørende (eksempelvis bilister og syklister)

rediger
 
Standard signalveksling for trelyssignal i Norge
  1. Rødt lys: Den kjørende skal stå stille (til signalet veksler til grønt lys).
  2. Rødt + gult lys: Lyset vil straks veksle til grønt og den kjørende skal forberede seg til å kjøre videre.
  3. Grønt lys: Den kjørende skal kjøre videre, hvis det kan gjøres trafikksikkert; normalt er det grønt lys også for møtende kjøretøyer og for fotgjengere eller syklister langs kjørebanen, hvis det finnes en gangvei eller sykkelvei langs kjørebanen, og en kjørende som svinger, og da krysser venstre side av kjørebanen (i høyrekjøring) ellers nærmer seg den kryssende gang- eller sykkelveien, har vikeplikt mot møtende kjøretøyer og fotgjengere eller syklister (som har grønt lys).
  4. Gult lys: Lyset vil straks veksle til rødt. Den kjørende skal stoppe, men hvis kjøretøyet er så nært krysset at stans ikke kan skje uten fare, kan han likevel kjøre videre istedet.

Komplserte kryss kan ha venstre- og/eller høyresvingefelt, med piler i samme farge som de vanlige trafikklysene.
       I Oslo er gjennomsnittsvariablen på grønt og rødt lys på ca. 55 sekunder. Ingen av lyskryssene i Oslo har rødt lys i mer enn 1 minutt og 15 sekunder av gangen. Enkelte kryss har egne signaler for syklister.

For fotgjengere

rediger

Lyssignalene for fotgjengere gjengis med minst et rødt og et grønt fotgjengersymbol. Det grønne fotgjengersymbolet indikerer at kjørende har rødt lys og skal stoppe (for å la fotgjengere som skal krysse kjørebanen passere).[1] Blinkende grønt lys tilsvarer gult lys for kjørende og viser at lyset vil veksle til rødt lys, men fotgjengere som allerede er kommet ut i kjørebanen ved grønt lys før veksling til rødt lys må passere før kjørende.[2] Til hjelp for blinde og svaksynte gir mange trafikklys et lydsignal når de lyser grønt.
I flere land, deriblant Australia, Danmark, Tyskland og USA,[trenger bedre kilde] er det strikt forbudt å krysse kjørebanen ved rødt fotgjengersymbol, men i Norge og Sverige må fotgjengere (nå for tiden) ikke dømmes til bøter for å krysse ved rødt lys, hvis det gjøres trafikksikkert; hvis en fotgjengere forårsaker fare eller hinder for kjøretøytrafikken gjennom rågjengeri, må fotgjengeren bli straffet for uaktsomhet i trafikken.

For kollektivtrafikk

rediger

Kollektivfelt kan ha egne trafikklys. I Norge (og Sverige) består disse av hvite signaler, der «S» betyr stopp, «–» representerer fargen gult på et normalt trafikklys og «|» eller en pil mot høyre eller venstre representerer fargen grønn.

Referanser

rediger