Skisse av en torus
Torusen kan lages ved å starte med et rektangulært materiale, og så lime sammen to og to sider.

En torus er et matematisk objekt, mer presist en mangfoldighet. Den har form som en smultring (uten fyll). Én måte å realisere torusen på er ved å dreie om en linje som ligger utenfor sirkelen. En annen måte er å starte med et rektangulært «materiale», og lime sammen to og to sider (se animasjonen til høyre).

GeometriRediger

En parameterfremstilling av torusen er gitt ved:

 
 
 
Ring-torus
Horn-torus
Spindel-torus
Utsnitt av de tre typene toruser.

hvor  , R er avstanden fra sentrum av røret til sentrum av torusen, og r er radiusen til røret. Forskjellige verdier av r og R gir forskjellige typer toruser. En ring-torus er det vi får om R > r, eller med andre ord at dreiesirkelen i innledningen har større avstand fra linjen enn radiusen. En horn-torus er det vi får om R=r, og en spindel-torus er det vi får om R < r. Topologisk ser spindel-torusen ut som en sfære limt på en annen sfære via to punkter.

Ved hjelp av Pappos' sentroideteorem kan vi regne ut overflatearealet A og volumet V for en ring-torus i tre dimensjoner:

 
 

TopologiRediger

En torus er topologisk det samme som produktet av to sirkler:  . Den har genus 1. Fundamentalgruppen til torusen T er  .