En torus er et matematisk objekt, mer presist en mangfoldighet. Den har form som en smultring (uten fyll). Én måte å realisere torusen på er ved å dreie en sirkel om en linje som ligger utenfor sirkelen. En annen måte er å starte med et rektangulært «materiale», og lime sammen to og to sider (se animasjonen til høyre).

Skisse av en torus
Torusen kan lages ved å starte med et rektangulært materiale, og så lime sammen to og to sider.

GeometriRediger

En parameterfremstilling av torusen er gitt ved:

 
 
 
Ring-torus
Horn-torus
Spindel-torus
Utsnitt av de tre typene toruser.

hvor  , R er avstanden fra sentrum av røret til sentrum av torusen, og r er radiusen til røret. Forskjellige verdier av r og R gir forskjellige typer toruser. En ring-torus er det vi får om R > r, eller med andre ord at dreiesirkelen i innledningen har større avstand fra linjen enn radiusen. En horn-torus er det vi får om R=r, og en spindel-torus er det vi får om R < r. Topologisk ser spindel-torusen ut som en sfære limt på en annen sfære via to punkter.

Ved hjelp av Pappos' sentroideteorem kan vi regne ut overflatearealet A og volumet V for en ring-torus i tre dimensjoner:

 
 

TopologiRediger

En torus er topologisk det samme som produktet av to sirkler:  . Den har genus 1. Fundamentalgruppen til torusen T er  .