Torungene

to øyer utenfor Arendal

Torungene består av de to mindre øyene Store- og Lille Torungen i havgapet utenfor Arendal, og er en del av Raet nasjonalpark. Det er omtrent 1 100 meter imellom øyene.

Store Torungen til høyre, Lille Torungen til venstre

Øyene tilhørte i sin tid Hiis gård, og ble solgt til den norske stat for 450 speciedaler. På øyene står tvillingfyrene Store- og Lille Torungen fyr, som begge ble anlagt i 1844. På øyene vokser det villtulipaner, Arendals kommuneblomst. Blomstene ble trolig innført i seilskutetida. Navnet Torungene kommer mest sannsynlig fra tord (møkk/skarn) og ung (hører til), og som da kan bli skarndynger (se også Møkkalasset fyr). Torungene eies idag av Kystverket.

Store Torungen Rediger

 
Store Torungen
Se også: Store Torungen fyr

Øya har en gravrøys, og det ble gjort funn fra steinalderen på øya i 1850-årene. I 1897 ble Store Torungen utstyrt med tåkesignal, som medførte at det ble bygget maskinhus og ansatt maskinist. Øya overtok i 1914 den metrologiske stasjonen som sto på Lille Torungen. Deler av øya er naturreservat med ferdselsforbud. Naturreservatet ble opprettet 28. mars 1980, og er på 488 dekar. Øya har en egen liten havn som beskytter mot vær og vind. Det har blitt drevet hagebruk på øya, og i 2005 ble det registrert følgende ballastplanter på øya: lodnestorkenebb, villtulipan og fuglestjerne.

Øyas eneste fastboende, Knut Mørland og Sondre Foyn Gullvåg, driver turistvirksomhet på øya for Stiftelsen Torungen fyr, i samarbeid med Aust-Agder Turistforening. Fyrvokterboligen og annekset er innredet som turisthytte, mens naustet leies ut til arrangementer. Fyrtårnet er åpent for omvisning daglig.

Lille Torungen Rediger

 
Lille Torungen
Se også: Lille Torungen fyr

Det ble etablert en meteorologisk stasjon på øya i 1867, og denne ble flyttet til Store Torungen i 1914 da fyret ble nedlagt. Alle bygningene ble da revet eller flyttet, med unntak av tårnet og oljebua. I 1865 bodde det 16 mennesker på Lille Torungen, herav ti var barn. Det ble holdt kveg, gris og høns, og det fantes en kjøkkenhage. Det er ingen fastboende på øya lengre.

På Lille Torungen ble det i 2005 observert følgende ballastplanter: lodnestorkenebb, fuglestjerne, legesteinkløver, villtulipan og åkervindel.

Det ble satt opp en minnevarde på øya i 1988 til minne om flystyrten ved Torungene i 1945 der mannskapet på seks ombord i et britisk fly omkom etter å ha blitt skutt ned av tyske nattjagere. Musikkfestivalen Canal Street har hatt flere konserter på øya.

Koordinater Rediger

Kilder Rediger

Eksterne lenker Rediger