Torpedo (pengeinnkrever)

person som krever inn penger ved hjelp av vold eller trusler

Torpedo er en person som mot betaling utfører trusler, utpressing, voldshandlinger, sabotasje og i visse tilfeller mord. Begrepet knyttes gjerne til pengeinnkreving, der torpedoen benytter seg av trusler eller vold for å kreve inn utestående gjeld fra andre personer. Torpedoen opptrer på vegne av utlånere som ikke har klart å kreve inn pengene de lånte ut. En torpedo kjøper også ofte andres gjeld.

Flere torpedoer sper også på inntektene sine ved det de selv omtaler som bøtelegging. Bøtene kan grunngis med at personen som ilegges boten har kommet med ærekrenkelser eller andre påståtte overtredelser som torpedoen bruker som påskudd for å kreve penger som oppreisning. Personer som pekes ut for slik utpressing er gjerne velstående.[1]

I forsøk på å bagatellisere sin kriminelle virksomhet velger torpedoer ofte å omtale seg selv med eufemismer som megler og problemløser.

Se også Rediger

Referanser Rediger

  1. ^ «Det er ikke lett å være torpedo». VG. 15. februar 2004.