Tore Johnsen

mannlig forfatter (1969-)

Tore Johnsen (født 28. januar 1969 i Østfold) er en norsk teolog og prest. Han er aktiv innenfor samisk kirkeliv.[1]

Tore Johnsen
Tore Johnsen.jpg
Født28. jan. 1969Rediger på Wikidata (53 år)
Beskjeftigelse Prest, teolog, forfatterRediger på Wikidata
Utdannet ved MF vitenskapelig høyskoleRediger på Wikidata
Nasjonalitet NorgeRediger på Wikidata

Johnsen har arbeidet som generalsekretær i Samisk kirkeråd for Den norske kirke (2009–2016) og var rådets valgte leder samtidig som har arbeidet som stiftskapellan for samer i Nord-Hålogaland bispedømme (2007–2009). Tidligere har han arbeidet som forkynner i Norges Samemisjon (1988–1990), konsulent i Samisk Kirkeråd (1994–1995) og sokneprest i Tana og Nesseby prestegjeld / Deanu ja Unjárgga báhppasuohkan (1998–2005). Han var sentral i utarbeidelsen av en ny nordsamisk salmebok (Sálbmagirjii II) og Strategiplan for samisk kirkeliv vedtatt av Kirkemøtet 2011.[2] samt sogneprest i samekommunene Tana og Nesseby.

Johnsen har samisk grunnfag fra Universitetet i Tromsø (1992). Han er utdannet teolog (cand.theol.) med praktisk-teologisk eksamen fra Det teologiske menighetsfakultet (1997/1998). Johnsen hadde et studieopphold ved det teologiske urfolkssenteret Dr. Jessie Saulteaux Resource Centre, United Church of Canada i 1997 og har siden studietiden arbeidet teologisk med samiske og urfolksrelaterte temaer.

Johnsen er PhD student i World Christianity ved University of Edinburgh (2016–) og leder Kirkenes Verdensråds referansegruppe for urfolk (2015–).

I 2005 fikk Johnsen Olavsstipendet som dette året var utlyst som en idékonkurranse om å skrive en moderne katekisme. Stipendet resulterte i boka Jordens barn, Solens barn, Vindens barn. Kristen tro i et samisk landskap som kan beskrives som en kontekstuell katekisme som reflekterer over kristen tro i dialog med temaer fra samisk kultur, tradisjon og histore. Boka, som henvender seg til unge voksne og voksne, ble utgitt på nordsamisk i 2011 (Eatnama mánát, Beaivváža mánát, Biekka mánát. Kristtalaš osku sámi kultuvrras)[3]

BibliografiRediger

 • «Erkänd historia och förnyade relationer: Perspektiv på försoningsarbetet mellan kyrkan och samerna» i: Samerna och Svenska kyrkan: Underlag för kyrkligt försoningsarbete, Daniel Lindmark & Olle Sundström (red). (Stockholm: Verbum, UNDER UTGIVELSE).
 • «How to reconcile Norway with Sápmi? Christ as 'reconciler' in a (post-) colonial Norway». i: Witnessing to Christ in a Multireligious Context. Beate Fagerli, Knud Jørgensen, Frank-Ole Thoresen & Frank-Ole Thoresen (red). Oxford: Regnum 2016.
 • «Dialogteologi i et samisk perspektiv» i: Dialogteologi på norsk. B. Fagerli, A.H. Grung, S.T. Kloster & L.M. Onsrud (red). Oslo: Verbum. 2016. 102-119.
 • «Folkekirke for hvilket folk?» i: Folkekirke nå. Dietrich, Elstad, Fagerli and Haanes (red). Oslo: Verbum. 2015. 72-81.
 • «Samisk språk i Den norske kirke» i: Sámi logut muitalit 8 - Samiske tall forteller 8. Guovdageaidnu: Sámi allaskuvla - Sami university college. 2015. 117-143.
 • «Urfolk og folkekirke - et samisk perspektiv på folkekirkedebatten» i: «Vor kristne og humanistiske arv» - betraktninger ved 200-årsjubileet for Grunnloven. Trondheim: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeiders forlag. 2014. 239-255.
 • «A response» [to the presentation «Reflection from Indigenous Peoples' Perspective on the Sources of Authority of the Church»] i: Sources of Authority - Volume 2. Contemporary Churches. T Grdzelidze (red). Geneva: World Council of Churches Publications. 2014. 25-32.
 • Erkjenne fortid - forme framtid. Innspill til kirkelig forsoningsarbeid i Sápmi, Tore Johnsen & Line M Skum (red). Stamsund: Orkana forlag, Kirkelig utdanningssenter i Nord, Samisk kirkeråd. 2013. 203 s.
 • «Menneskers arbeid eller Guds gave? En teologisk drøfting av forsoning med henblikk på forsoningsprosesser i Sápmi» i: Erkjenne fortid - forme framtid. Innspill til kirkelig forsoningsarbeid i Sápmi. Johnsen og Skum (red). Stamsund: Orkana forlag, Kirkelig utdanningssenter i Nord, Samisk kirkeråd. 2013. s. 13-31.
 • «Klimaendringer og behovet for et økologisk teologisk paradigme sett i et urfolksperspektiv» i: Tro til handling. A. Sommerfeldt (red). Oslo: Verbum forlag. 2012. s. 193-206.
 • Eatnama mánát, Beaivváža mánát, Biekka mánát. Kristtalaš osku sámi kultuvrras. Kárášjohka: Davvi girji. 2011. 168 s.
 • «Listen to the Voice of Nature. Indigenous Perspectives» i: God, Creation and Climate Change. Spiritual and Ethical Perspectives. K. Bloomquist (red), Geneva: LWF Studies. 2009. s. 101-113.
 • Jordens barn, Solens barn, Vindens barn: Kristen tro i et samisk landskap. Oslo: Verbum forlag. 2007. 165 s.
 • «Teologi fra Livets Sirkel: Økoteologiske refleksjoner med utgangspunkt i samisk joikepoesi og indiansk filosofi» i: Økoteologi: Kontekstuelle perspektiver på miljø og teologi. Mæland og Tomren (red). Trondheim: Tapir akademisk forlag. 2007. s. 211-227.
 • «Hvordan kan samisk dåpsopplæring forankres i den samiske historien?» i: Praktisk kirkelig årbok 2006: «Barn urfolk distrikt: Internasjonale og nordnorske perspektiver på trosopplæring». Tromsø: Kirkelig Utdanningssenter i Nord. 2006. s. 47-56.
 • «Naturåndelighet i samisk, folkelig kristendom» i: Religion og livssyn. 2/2006. s. 26-30.
 • Sámi luondduteologiija - Samisk naturteologi: på grunnlag av nålevende tradisjonsstoff og nedtegnede myter. Stensilserie D nr. 4. Tromsø: Universitetet i Tromsø. 2005. 118 s.
 • «Samisk kristendomsforståelse og samisk dåpsopplæring» i: Prismet : Pedagogisk tidsskrift. nr. 5/6, årg. 54. 2003. s. 253-257.273.
 • «Farsarven» i: Vi bekjenner at jorden Hører Herren til: Studieprosjekt i Sápmi 1994–1996. Oslo: Samisk kirkeråd. 1999. s. 15-23.
 • In the Circle of Life. Analyse av nord- amerikansk urfolksteologi og vurdering av dens overføringsverdi til en samisk-kirkelig kontekst - basert på et casestudy of Dr. Jessie Saulteaux Resource Centre, Canada. Spesialavhandling i teologi, Menighetsfakultetet. 1997. 53 s.
 • «Trofasthet i alle mine relasjoner. På søken etter en kristen naturspiritualitet med utgangspunkt i samisk filosofi og det gammeltestamentlige sannhetsbegrep» i: Ung Teologi 3/1996, 29. årg. s 65-78. (også publisert i Vi bekjenner at jorden hører Herren til: Studieprosjekt i Sápmi 1994–1996. Oslo: Samisk kirkeråd. 1999. s. 45-68.)
 • «Samisk kirkeråd: en milepæl i samisk kirkehistorie» i: Ung Teologi 4/1994. 27. årg. s. 29-35.

ReferanserRediger