En topol er en elektrisk komponent som har to tilkoplinger, kalt poler.

Typiske topoler er motstander og kondensatorer. En topol kan også bestå av et komplisert nettverk hvor kun to poler, eller noder, er ført ut og er tilgjengelige. Alle enkeltkomponenter antas å være linjære. Andre lignende betegnelser er trepol og firpol. Sistnevnte er mye brukt i forsterkerteori hvor polene grupperes i inngangen og utgangen som hver har to poler.

Med topolet bryter menes en bryter som bryter to ledere, men her er betydningen av 'pol' forskjellig fra artikkelens tema.