Tonsnitt er en treskjærermetode knyttet til xylografi, hvor en er istand til å skape en illusjon av fingradert fargeskala langs hele spekteret fra hvitt til sort.

De ulike nyansene av grått fremkommer ved skjæring av tykke og tynne striper i stokken (trykkplaten), eller ved brutte og stiplede linjer. Ettersom xylografiet er en høytrykksmetode vil tynt graverte striper med bredere linjer bevart i overflaten gi en mørk grå eller nesten sort billedflate, og vise versa; tykt graverte stiper med tynne sorte linjer bevart gir et nesten helt hvitt bilde. I tillegg kan prikkede og stiplede linjer gi grunntonen variasjon og en ytterligere justering.

Viktigste skjæreverktøy var stiklene, men en lang rekke eggverktøy var i bruk, også ruller med spisse pigger og såkalte xylografimaskiner, hvor en ble i stand til å skjære flere parallelle striper på samme tid. De sistnevnte redskapene var alene brukt for å spare tid. og kom hyppigere i bruk da konkurransen fra etsemetodene i sink og andre metalltyper tiltok i tiårene før og etter 1900.

Autoritetsdata