Åpne hovedmenyen

Thomas Cortsen Wegner, (født 23. april 1588 i Lund, død 13. desember 1654 i Stavanger), var en norsk biskop. I 1611 ble han kapellan ved Vor Frue kirke i København, fra 1617 sogneprest i Kalundborg, og fra 1618 sogneprest ved Nicolai kirke i København. Han ble utnevnt til biskop i Stavanger stift i 1627.

Wegner var kjent som en meget aktiv biskop, og hans korrespondanse var omfattende. En av de han brevvekslet med var Ole Worm, og på oppfordring av ham samlet og beskrev Wegner i alt 29 runeinnskrifter fra sitt bispedømme. Disse ble gjengitt i Worms store verk Monumenta Danica.

ReferanserRediger

Stavangeren: Tomas Conradi Wegner, 19. oktober 1910.


Forgjenger:
 Laurits Clausen Scabo 
Luthersk biskop av Stavanger
Etterfølger:
 Markus Christensen Humble