Thomas Cortsønn Wegner

norsk biskop
(Omdirigert fra Tomas Cortsen Wegner)
Thomas Cortsønn Wegner
Født23. april 1588
Død13. desember 1654 (66 år)
Nasjonalitet Norge

Thomas Cortsen Wegner (født 23. april 1588 i Lund, død 13. desember 1654 i Stavanger) var en norsk biskop. I 1611 ble han kapellan ved Vor Frue kirke i København, fra 1617 sogneprest i Kalundborg, og fra 1618 sogneprest ved Nicolai kirke i København.[trenger referanse] Han ble utnevnt til biskop i Stavanger stift i 1627.[trenger referanse]

Wegner var kjent som en meget aktiv biskop, og hans korrespondanse var omfattende.[trenger referanse] En av de han brevvekslet med var Ole Worm, og på oppfordring av ham samlet og beskrev Wegner i alt 29 runeinnskrifter fra sitt bispedømme. Disse ble gjengitt i Worms store verk Monumenta Danica.[trenger referanse] Som biskop sørget Wegner for å få forandret Stavanger stifts grenser som hadde bestått i 500 år.[trenger referanse]

Thomas Cortsønn Wegner var biskop i Stavanger til sin død i 1654.[trenger referanse]

Wegner var gift to ganger, først med Cecilie Jakobsdatter Brender (født i 1600 og død i 1628), så med Anna Christensdatter Trane (født i 1611 død i 1696).[trenger referanse] Han fikk til sammen 15 barn med sine to koner, og syv av dem ble prester eller prestekoner over hele stiftet.[trenger referanse]

Wegner bodde i bispegården (middelalderens Sankt Annas gård) på det som nå er Domkirkeplassen. Huset brant i 1633.[1] Wegner disponerte også to tomter der kongen var grunneier. Den ene var ute på Skagen ved Sundtasmauet og den andre på Grimsageren (Strandsiden).[2]

I 1631 ga kongen enka Christensdatter Trane inntektene av gården Ims i Høgsfjord i hennes levetid.[3] Enken Anna Kristensdatter Trane bodde senere i Skagen 6 i Stavanger. Denne eiendommen var fri, det vil si at hun eide tomta i tillegg til huset.[4]

ReferanserRediger

  1. ^ Norske Riksregistranter, bind 6, side 605 -- http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=riksreg6&sideid=304&storleik= og side 626 - http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=riksreg6&sideid=314&innhaldid=2&storleik=
  2. ^ Arne Kvitrud: Kongens grunnleie av Stavanger by 1643-1649 – http://www.kvitrud.no/1643-46-byens-grunnleie.htm
  3. ^ Norske Riksregistranter, bind 6, side 292 - http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=riksreg6&sideid=147&storleik=
  4. ^ Arne Kvitrud: Huseiere og skatteytere i Stavanger 1600-1807 - http://kvitrud.no/Huseiere.htm

KilderRediger


Forgjenger:
 Laurits Clausen Scabo 
Luthersk biskop av Stavanger
Etterfølger:
 Markus Christensen Humble