Tjalve var, ifølge norrøn mytologi, Tors tjener. Tor besøkte Tjalves foreldres gård med vogn og bukker. Han drepte bukkene og lagde et måltid til seg selv og vertsfolket. Da Tor etter måltidet vekket bukkene til live igjen, var en av dem halt. Det var Tjalve som hadde brukket et av bena for å få tak i margen. Som straff måtte bondefamilien gi fra seg Tjalve og søsteren hans, Roskva, for å bli Tors tjenere.