Tjønneberget

Tjønneberget (sjeldent også skrevet Kjønneberget)[1] er en liten ås eller kolle på sørvestspissen av øya Hvasser i Færder kommune på vestsida av Oslofjorden i Vestfold og Telemark fylke.

Sørenden av Tjønneberget helt sørvest på øya Hvasser på vestsida av Oslofjorden. Mot toppen skimtes radaren som erstattet Forsvarets gamle kystradar, en stasjon som i 2010 åpnet som overnattingshytte knyttet til Den norske Turistforening. Nedenfor mot øst (foran og til høyre i bildet) ligger Pirane naturreservat, et lite område med varierte strandbiotoper i Færder Nasjonalpark.

Toppen av Tjønneberget ligger på 42 meter over havet. Derfra er det utsikt sørøstover mot Færder fyr og Skagerak, vestover til Røssesund og Verdens Ende på naboøya Tjøme, og nord- og østover mot resten av Hvasser. Høydedraget består av nakne svaberg med spredt, lav kystvegetasjon. Terrenget er kupert med mindre knauser, sprekker og kløfter. Berget ender i en bratt vegg i sør med et lite platå ut mot stranda.[2]

Tjønneberget er del av et større turområde sør på Hvasser. Kystradarstasjonen på høyden ble anlagt som tysk forsvarsstilling under andre verdenskrig. Den var siden bemannet av Forsvaret fram til 2003. Anlegget er i dag et kulturminne der hovedhuset er omgjort til overnattingshytte drevet av Den Norske Turistforening (DNT). Den tidligere radaren er erstattet av en mindre like bortenfor.

Tysk krigsbefestning og norsk radarstasjonRediger

 
Informasjonstavle ved utsiktspunktet ved det oppmurte radarfundamentet på toppen, med utsyn over øya og fjorden sørøstover.
 
Kystverkets radar på Tjønneberget.
 
Luftvernstilling på det tyske krigsanlegget og svabergslandskapet på vestsida av kollen. Noen av steinveggene egner seg for buldring. Utenfor Tjønnebergsodden i sør ligger Uleholmen og Uleholmssundet.

Forsvaret drev Tjønneberget Kystradarstasjon fram til Kystradar Sør ble nedlagt i 2003. Kystradar Sør var del av Kystradarkjeden som inngikk i NATOs infrastruktur i Norge og holdt på i nord inntil 2020.[3]

Varslingsradaren ble opprettet av tyske okkupasjonsstyrker som del av «Festung Norwegen» under andre verdenskrig. Ved hjelp av russiske krigsfanger[4] anla den tyske vernemakten høsten 1942 en lyskasterstasjon på Tjønneberget som støttepunkt for Torås fort (MKB 4/501 Toraas, HOLA), et kystfort på naboøya som tyskerne hadde bygd ut til et stridsbatteri med fire kanoner samme sommer.

Tyskerne fikk bygd bunkere til mannskaper, ammunisjon og strømaggregat samt stillinger for en 76 mm Bofors luftvernkanon, to 20 mm Madsen maskinkanoner og nærforsvar.[5] De satte også opp et par lyskastere på Tjønneberget, den største med en diameter på 1,5 meter, og etter hvert en FuMo 2 Calais,[6] en primitiv radar (Funkmessortung). Radaren var produsert av det tyske selskapet GEMA (Gesellschaft für elektroakustische und mechanische Apparate mbH) for det nazistiske Tysklands marine (Kriegsmarine).[7][8] Stasjonen var som Torås underlagt der Kommandant der Seeverteidigung Oslofjord med base i Horten. Det skal ha vært 20-40 tyskere på Tjønneberget.

Etter krigen overtok norske myndigheter kontrollen over militæranlegget. Rundt 1960 etablerte Sjøforsvaret en sjøvarslingsradar på stedet.[9] Forsvaret drev stasjonen fram til den ble lagt ned 30. juni 2003.[10] Østlandets Sjøforsvarsdistrikt (ØSD) solgte eiendommen på 56 dekar[11] til daværende Tjøme kommune til friluftsformål for allmennheten.[12]

På toppen av Tjønneberget står fortsatt betongfundamentet som ble murt opp for den store radarantennen på stasjonen. Radaren var tidligere et landemerke sør på Hvasser, men er i dag erstattet av en mindre, ubetjent radar i tjeneste for Kystverket. Den nye radarantennen er produsert av Kongsberg Maritime og står inngjerdet et stykke unna den gamle radarbunkeren.

Bilder fra det tyske anlegget på Tjønneberget tatt etter frigjøringen i 1945

Overnattingshytte og turområdeRediger

I 2010 åpnet DNT Tjønneberget som overnattings- og serveringssted i trebygningen etter Forsvarets bemannede radarstasjon.[13] Vandrerhytta tilhører lokallaget Tønsberg og Omegn Turistforening og har 17 sengeplasser.[14] DNT Tjønneberget inngår i Kystled, et landsomfattende nettverk av overnattingshytter som ligger i friluftsområder nær sjøen.

Det er bilvei opp til parkering. I tillegg er det merkede turstier fra blant annet Langestrand (Risbruastranda) ved Røssesund[15] og ned til Pirane naturreservat på den breie stranda rett øst for kollen i randsonen for Færder Nasjonalpark. I de lave klippeveggene i sørenden er det muligheter for klatrere å buldre.

I forbindelse med Færder Fyrs 300-årsjubileum i 1997 ble det satt opp en liten minnevarde med inskripsjonsplate på Tjønneberget.[16]

ReferanserRediger

 1. ^ Fredhøi, Fred A. (1890-1979) (1969). Kan du huske. Oslo: Fredhøi. 
 2. ^ Andersen, Eie (1998). Øyfolket seiler videre. [Torød]: [E. Andersen]. s. 11. ISBN 8299333334. 
 3. ^ Leraand, Dag: Kystradarkjeden i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 11. april 2021 fra https://snl.no/Kystradarkjeden
 4. ^ Om Tjønnberget fra Øyboere i krig (Hvasser og Brøtsø Historieforening 2007)
 5. ^ Vestfoldmuseenes bilder av Tjønneberget
 6. ^ Festskrift til Helge Paulsen 30. januar 1996. Oslo: Arkivarforeningen. 1996. s. 166–167. ISBN 8254800464. 
 7. ^ Om det tyske festningsverket på Tjønneberget
 8. ^ Treff på stikkordet «Tjønneberget» på Kulturminnesøk
 9. ^ Informasjon om Tjønneberget samlet på www.geocaching.com
 10. ^ Tønsbergs Blad 2003.02.20. Norge;Vestfold og Telemark;;Tønsberg;;;;. 2003-02-20. s. 3. 
 11. ^ Tønsbergs Blad 2000.10.16. Norge;Vestfold og Telemark;;Tønsberg;;;;. 2000-10-16. s. 4. 
 12. ^ Forsvarets forum. Oslo: Forsvarsstaben. 2008. s. 28. 
 13. ^ https://www.oslofjorden.org/produkt/tjonneberget/ Oslofjorden friluftståd om Tjønneberget]
 14. ^ DNT-hytta på Tjønneberget
 15. ^ Kyststi og turmuligheter på Hvasser
 16. ^ Tønsbergs Blad 1997.06.16. Norge;Vestfold og Telemark;;Tønsberg;;;;. 1997-06-16. s. 5. 

Eksterne lenkerRediger