Titoisme er en kommunistisk ideologi etter den jugoslaviske statslederen Josip Broz Tito. Den blir hovedsakelig brukt for å beskrive den form for kommunisme som han skapte i Jugoslavia etter de avviste Kominformens 1948 resolusjon. Etter dette brøt Jugoslavia alle bånd med Sovjetunionen. Jugoslavia var den eneste østeuropeiske nasjonen som stod utenfor Warszawapakten fra starten av. De erklærte seg «sosialistiske, men uavhengig».

Tito (til høyre) under andre verdenskrig.

Titoisme skilte seg ut fra de andre kommunistiske retningene ved å desentralisere økonomien og gav dessuten arbeiderrådene i bedrifter reell innflytelse.

Ordet «titoisme» ble først tatt i bruk av Moskva med en negativ og nedsettende betydning i perioden med spenning mellom de to statene. Ordet ble og blir derfor sjelden brukt i det tidligere Jugoslavia.

I Norge ble begrepet hyppig brukt mot mindretallet i forbindelse med Furubotn-oppgjøret i 194950.