Timelærer

Timelærer er en stilling som brukes ved skoler, høyskoler og universiteter om personer som har undervisningsoppdrag uten å være fast ansatt eller ansatt i engasjement eller åremål ved institusjonen. De får i stedet betalt på timebasis. Innen høyere utdannelse er timelærere ofte nyutdannede som utfører enklere undervisningsoppgaver, som regel i et begrenset omfang og ofte bare knyttet til et enkelt kurs.