Tiltrotor

En tiltrotor er en rotor som kan tippes (tiltes) for oppdrift og fremdrift. Luftfartøyer med tiltrotor kombinerer helikoptrenes manøvrerbarhet med propellflyenes hurtighet.

Et luftfartøy, Bell-Boeing V-22 Osprey, med tiltrotor delvis tippet.

For vertikal flyvning tippes rotoren slik at den blåser nedover og dermed sørger for oppdrift. I denne formen fungerer luftfartøyet i bunn og grunn som et helikopter. Etterhvert som luftfartøyet vinner høyde blir rotoren tippet slik at den blåser bakover, til slutt vinkelrett med bakken. I denne konfigurasjonen fungerer luftfartøyet som et propellfly der vingene sørger for oppdriften.