Tilbakekjøpte aksjer

En tilbakekjøpt aksje (engelsk: treasury stock, treasury share, reacquired stock) er en aksje som er kjøpt opp av selskapet som har utstedet aksjene. Dette reduserer antallet utestående aksjer i markedet, inkludert beholdningene til eventuelle innsideeiere.

Tilbakekjøp av aksjer brukes ofte som en skatteeffektiv måte å overføre kontanter til aksjeeierne på, snarere enn å utbetale utbytte. Av og til gjøres dette av selskaper når de føler at aksjen er underpriset i markedet. Andre ganger gjør selskapene det for å tilby en "bonus" i belønningsprogrammene til de ansatte. I stedet for å motta kontanter, får mottakerne et verdipapir som kan stige raskere i verdi enn kontanter som står på en bankkonto.

britisk engelsk brukes treasury share og i USA treasury stock. Treasury stocks i Storbritannia er det samme som statsobligasjoner.

BegrensningerRediger

  • Tilbakekjøpte aksjer gir ikke utbytte
  • Tilbakekjøpte aksjer gir ingen stemmerett
  • Total mengde tilbakekjøpte aksjer kan ikke overstige den maksimale andelen av total verdi som er spesifisert i landets lover

Tilbakekjøp av aksjerRediger

FordelerRediger

Hvis man tror på teorien om effisiente markeder, bør ikke det faktum at et selskap kjøper tilbake aksjer ha noen betydning for aksjeprisen. Hvis markedet priser selskapets aksjer til 50 kroner per aksje, og selskapet kjøper tilbake 100 aksjer for 50 kroner aksjen, har selskapet 5000 kroner mindre i aksjer, men antallet utestående aksjer har gått ned med 100. Nettoeffekten bør være at verdien per aksjer er uendret. Imidlertid forbedrer tilbakekjøp av aksjer visse forholdstall. pris/inntjening (inntjening per aksje øker som følge av at det er færre utestående aksjer), men det er bare fordi verdisettingen av et selskaps aksjer basert på de verdiene ikke er et presist mål når selskapet har mye kontanter. Hvis et selskaps aksjer er underpriset så kan selskapet tilgodese de andre aksjeeierne ved å kjøpe tilbake aksjer. Hvis et selskaps aksjer er overpriset, så vil selskapet faktisk skade sine gjenværende aksjeeiere ved å kjøpe tilbake aksjer.

InsentiverRediger

En annen grunn til å kjøpe tilbake aksjer er å belønne de som har aksjeopsjoner.

Etter tilbakekjøpRediger

Selskapet kan enten kansellere aksjene eller beholde aksjene for å selge dem senere.

Beregning av tilbakekjøpte aksjerRediger

I balansen føres tilbakekjøpte aksjer under egne aksjer i form av et negativt tall.


Eksterne lenkerRediger