Tidsavvik

Et tidsavvik er definert ved internasjonal konvensjon som et antall timer og minutter fra universell tid UTC. Mange tidssoner bruker to tidsavvik, et for standardtid og et for sommertid.

Se ogsåRediger