The Rip (også kjent som «The Heads») er et sund i delstaten Victoria i Australia. Det forbinder Port Phillip-bukta med Bass-stredet. På grunn av sterk tidevannsstrøm gjennom det relativt trange sundet og steinete sjøbunn har The Rip forårsaket flere sjøulykker.

The Rip sett fra Point Lonsdale.

Sunnet er definert som en trekant mellom punktene Point Nepean, Shortlands Bluff og Point Lonsdale. Sundet er 3,5 kilometer bredt. Dybden kan være alt fra 100 meter til mindre enn 5 meter.