Thailändska Paviljongen

King Chulalongkorn Memorial

Thailändska Paviljongen, også kalt King Chulalongkorn Memorial, er en bygning i Utanede i Ragunda kommune i Jämtland, Sverige. Den ble oppført i 1997–1999 til minne om at kong Chulalongkorn av Thailand (1853–1910) besøkte stedet i 1897. Planleggingen og byggingen av paviljongen var et samarbeid mellom Thailand og Sverige. Paviljongen er ikke et religiøst sted, men byggeskikken er påvirket av thailandske templer og tradisjonelle thailandske bygninger.

Thailändska Paviljongen
Kings Chulalongkorn Memorial 02.JPG
Land SverigeRediger på Wikidata
Kart

Thailändska Paviljongen
62°57′21″N 16°40′35″Ø
Nettsted
Nettsted Offisielt nettsted

Veiskilt med tekst på thai og svensk, avduket i 1997

HistorieRediger

I 1897 foretok kong Chulalongkorn av Siam (senere Thailand) en åtte måneder lang utenlandsreise på sin dampyacht HTMS Maha Chakri. I løpet av reisen kom han også til Sverige. Den svensk-norske kongen, Oscar II, hadde invitert ham til å besøke den skandinaviske kunst- og industriutstillingen som ble arrangert i Stockholm for å feire Oscars første 25 år på tronen. Kong Oscar ville også vise ham andre deler av Sverige, og ettersom Chulalongkorn var interessert i den svenske sagbruksindustrien, falt valget på midterste Norrland, med fosser og skogindustri.[1]

Kung Chulalongkorns vägRediger

Etter besøket i Stockholm reiste Chulalongkorn og hans reisefølge, totalt rundt 30 personer, nordover til Härnösand. Der gikk de over i det svenske dampskipet «Strömkarlen» og reiste innover Ångermanälven. Etter overnatting i Sollefteå, dro de videre til Bispgården. Herfra gikk ferden til Utanede med hest og vogn på en landevei.[1] Langs veien var det blomsterdekorasjoner, og folk var kommet langveisfra for å se og hylle de kongelige gjestene. I forbindelse med at Hölleforsens kraftverk ble anlagt rundt 40 år senere, ble denne landeveien opprustet og fikk navn og veiskilt, for å hjelpe lastebilsjåførene å orientere seg. Minnet om kong Chulalongkorn levde fortsatt, og navnet på veien ble «Kung Chulalongkorns väg».[2]

Først flere tiår senere ble veien kjent for andre enn de som bodde i kommunen, blant annet på grunn av en artikkel i en thailandsk avis. En representant for den thailandske ambassaden i Stockholm ble fascinert av historien. Han ønsket å markere 100 års-jubileet for kong Chulalongkorns reise med å få opp nye veiskilt med tekst både på svensk og thai, og ba thailenderen Sommai Pongrugthai, som bodde i Uppsala, om samtidig å samle thailendere som bodde i Sverige og arrangere en jubileumsfest.[3]

Föreningen Chulalongkorns Minne (FCM)Rediger

Sommai Pongrugthai besøkte Utanede og Kung Chulalongkorns väg første gang i 1992, og fikk ideen til ikke bare å arrangere en fest, men å bygge en paviljong der til 100-årsjubileet i 1997; til ære for kong Chulalongkorn og til minne om hans store reise, som blant annet hadde ført ham til det indre av Jämtland.[3]

Måneden etter Pongrugthais besøk i Utanede, hadde Ragunda kommune besøk av en thailandsk dansegruppe, som hadde hørt om veien som var oppkalt etter deres populære konge. De besøkte stedet, Pongrugthai fortalte om sin idé, og de var enige i at det måtte bygges en paviljong der, til minne om kong Chulalongkorn. De holdt en opptreden i Uppsala, og samlet inn SEK 12 000 til den planlagte paviljongen. Interessen økte ganske raskt blant thailendere i Sverige, mange hadde lenge samlet på opplysninger, bilder og materiale knyttet til kongens besøk.[4]

I 1993 ble Föreningen Chulalongkorns Minne (FCM) etablert, og Pongrugthai ble valgt til foreningens leder. FCMs formål var å få bygget en paviljong i Utanede.

Foreningen skaffet midler gjennom innsamlinger og donasjoner både i Sverige og Thailand, og det ble inngått avtaler mellom Ragunda kommune, FCM, den thailandske ambassadøren til Sverige og representanter for Fine Arts Department i Thailand når det gjaldt bevilgninger, bygningsutforming, eierskap og vedlikehold.[5]

I 1994 ble det stiftet en forening med representanter fra Sverige og Thailand, for å videreføre FCMs arbeid frem mot en ferdig paviljong.

Planlegging, utforming og byggingRediger

 
Et av forbildene for Thailändska Paviljongen[6]: en flytende paviljong i det kongelige sommerpalasset Bang Pa In

Flere områder var aktuelle for paviljongen og parken rundt. Buddhistiske munker avgjorde diskusjonen om hvilket av alternativene som skulle velges. Det var viktig at paviljongen ble liggende høyere enn det omkringliggende landskapet, og den burde speile seg i en stor dam. Området som ble valgt, blant annet på grunn av en naturlig dam, var et tidligere leirtak og viste seg å være svært dårlig egnet som byggegrunn, men ettersom munkene hadde bestemt og velsignet området, var avgjørelsen tatt. FCM fikk leie området vederlagsfritt av kraftselskapet Vattenfall som eier det.[7] Grunnen besto av rundt 18 meter sand, silt og leire før man kom ned til fjell. Det ble satt ned rundt 70 betongpeler, og jordmasser ble tilført, så paviljongen ble liggende totalt fire meter over dammens overflate.

Tanken var å innvie paviljongen til 100-årsjubileet 19. juli 1997, men i tillegg til problematiske grunnforhold, oppsto økonomiske uklarheter som forsinket prosjektet. Jubileet ble derfor feiret uten paviljong, med avduking av veiskilt på thai og svensk, og utstilling i et museum som kunne oppføres ganske raskt, ettersom det var et modifisert ferdighus fra en svensk ferdighusfabrikk.[8] Det var også grunnsteinsnedleggelse for paviljongen, men først høsten 1997 kunne selve byggingen starte, og 19. juli 1999, på 102-årsdagen for det kongelige besøket, sto paviljongen helt ferdig.[9][10]

Thailändska Paviljongen er den eneste utenfor Thailand som har kongelig sanksjon, det vil si at den er erkjent av det thailandske kongehuset som en kongelig paviljong, er prydet med det kongelige emblemet og et kongelig spir.[11] Bygningen er tegnet og konstruert i Thailand, med tanke på at den skulle oppføres i et nordisk klima. Den opprinnelige tanken var at den skulle bygges i svensk tømmer,[3] men denne ideen ble forkastet. Veggene og søylene er støpt i betong. Dette arbeidet ble utført av et svensk firma, mens utsmykningene ble utført av den daværende thailandske kongen Bhumibols egne håndverkere, fraktet med båt til Sverige og ferdigstilt av thailandske arbeidere på stedet. I byggeperioden arbeidet rundt 20 thailandske bygningsarbeidere i Ragunda for å få alt på plass. Utsmykningene er tekket av 24 karat bladgull, og deler av taket er utført i et spesielt komposittmateriale som ble utviklet av Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.[12]

Paviljongen har en gulvflate på 75 m², den innvendige høyden opp til himlingen er sju meter, og hele bygningen, med spir, har en høyde på 26 meter. En steinmur av jämtlandsk kalkstein, der hver stein veier 20 kg, ligger rundt paviljongen.[1] I tillegg til fresker på de innvendige veggene, med motiver blant annet fra Chulalongkorns reise, er paviljongen utsmykket med en legemsstor bronsestatue av kong Chulalongkorn. Med sokkel er statuen totalt rundt tre meter høy. Den er modellert av den thailandske billedhuggeren Thawatchai Srisomphet.[3]

PaviljongområdetRediger

 
Elefantskulpturene som symboliserer de to elefantene det svenske kongehuset fikk av det thailandske.

Paviljongen ligger i et område på rundt 12 hektar. Mesteparten er lagt ut til en inngjerdet park, men det finnes noen mindre bygninger der, i tillegg til paviljongen og museet. Det er også anlagt en kunstig øy ute i dammen, broer ut til denne – og stier og trapper ved paviljongen. Det finnes en servicebygning (entrébyggnad), et orangeri og et åndehus inne på området.

I 2005 ble det oppført en paviljong av thailandsk teak i parken, en gave fra det kongelige skogsdepartementet i Thailand.[13]

Avtalen med thailandske myndigheter er at alle bygg og miljøer i området skal utføres i thailandsk stil, og representanter for begge land må være enige før eventuelle landskapsinngrep eller nybygg

settes ut i livet.[14]

I 2004 fikk det svenske kongehuset to asiatiske elefanter i gave fra kong Bhumibol. Gaven ble gitt som et tegn på at han satte pris på minnesmerket over kong Chulalongkorn. Tanken var at de to elefantene, Bua og Sanoi, skulle bo i Utanede, men av praktiske hensyn, og av hensyn til elefantene, ble det bestemt at de isteden skulle bo i Kolmårdens djurpark.[15] I parken ved Thailändska Paviljongen er det satt opp to elefantskulpturer med et oppslag som informerer om de levende elefantene.

Det arrangeres hvert år festligheter inne på området, i juli og på kong Chulalongkorns dødsdag 23. oktober.

Eierskap og utviklingRediger

 
Åndehuset. Paviljongen bak til høyre

Den thailandske regjeringen bevilget store beløp både til takdekorasjoner og andre deler av prosjektet. Da den kongelige paviljongen sto helt ferdig i juli 1999, ble den overlevert som en gave til det svenske folket, som et symbol på det nære forholdet mellom de to kongedømmene.[16] Ved en høytidelig seremoni ga Thailands visestatsminister eiendomsretten til Länsstyrelsen i Jämtlands län. Länsstyrelsen skulle velge en myndighet som kunne ta ansvar for drift og vedlikehold, og i 2000 ble eiendomsretten overført til Ragunda kommune.[17]

De første årene var paviljongen et populært reisemål, ikke minst for thailendere i Sverige, men per 2019 er ikke den lenger et turistmål som gir kommunen inntekter. Hvert år må de ut med store beløp til drift og vedlikehold.[18] Etter 20 år er det dessuten nødvendig med større reparasjonsarbeider, blant annet må bladgullet på fasaden erstattes. Dette vil koste 2,5 millioner SEK. I mai 2019 ble det avholdt et møte mellom kommunen og den thailandske ambassaden, der problemene ble drøftet. Paviljongen er viktig for Thailand, og partene forsøker å finne løsninger på problemene.[19] Det har også tidligere vært økonomiske problemer, og i 2011 ble det stiftet et fond i Thailand for å forsøke å sikre driften.[20]

Etter at FCM hadde nådd sitt mål om å få bygget en paviljong som et minnesmerke over kong Chulalongkorn og hans besøk i Utanede, var neste prosjekt å anlegge et meditasjonssenter i nærheten, også dette for å hylle kong Chulalongkorn. Senteret ligger seks km unna paviljongområdet, i et 100 år gammelt trehus.[21]

TidslinjeRediger

 
Statuen av kong Chulalongkorn inne i paviljongen
 • 1897: Kong Chulalongkorn foretok sin reise til og i Sverige
 • 1940-årene: Veien mellom Utanede og Hölleforsen ble merket med skilt med teksten «Kung Chulalongkorns väg»
 • 1985: Sommai Pongrugthai ble kontaktet av en representant for den thailandske ambassaden i Stockholm, for å arrangere en markering av 100-årsjubileet i 1997
 • 1992: Pongrugthai fikk ideen til en paviljong som minnesmerke over kong Chulalongkorn og hans besøk i Utanede
 • 1992: En thailandsk dansegruppe besøkte Utanede. De opptrådte i Uppsala og samlet inn penger til en paviljong nær Kung Chulalongkorns väg
 • 1993: «Föreningen för Chulalongkorns minne (FCM)» ble stiftet 1. mai
 • 1993: Festeavtale ble inngått mellom Vattenfall og FCM om et 12 hektar stort område for park med paviljong og andre bygninger
 • 1993: Møte mellom Ragunda kommune, FCM, den thailandske ambassadøren til Sverige og representanter for Fine Arts Department i Thailand
 • 1994: Forening med representanter fra Sverige og Thailand etableres, for å videreføre FCMs arbeid frem mot en ferdig paviljong
 • 1997: Grunnsteinsnedleggelse 19. juli, 100-årsdagen for kong Chulalongkorns besøk i Utanede
 • 1998: På 101-årsdagen for det kongelige besøk ble paviljongen innviet. Den var i hovedsak ferdig, men uten dekor og spir
 • 1999: Paviljongen sto ferdig. Den kongelige paviljongen ble overlevert som gave til det svenske folk
 • 2000: Länsstyrelsen overlot eiendomsretten til Ragunda kommune
 • 2008: Drifts- og utviklingsansvar for paviljongområdet ble overtatt av firma Ruth AB (samarbeid mellom Ragunda kommune og Svensk-Thailändska Handelskammaren)
 • 2010: Paviljongens innvendige vegger ble dekorert av thailandske kunstnere, med illustrasjoner som blant annet viser kongene Chulalongkorn og Oscar II
 • 2019: Ragunda kommune hadde ikke lenger råd til å vedlikeholde paviljongen. Sammen med den thailandske ambassaden ble de enige om en liste over de viktigste sakene som må løses

ReferanserRediger

 1. ^ a b c «Historia». ragundadalen.se (svensk). Besøkt 14. juni 2019. 
 2. ^ Bill, Anna (20. januar 2012). «Såg till att Chulalongkorn fick en paviljong». www.unt.se. Besøkt 14. juni 2019. 
 3. ^ a b c d «Paviljongen - Föreningen för Chulalongkorns Minne». sites.google.com. Besøkt 27. juni 2019. 
 4. ^ Levin (2009), s. 30
 5. ^ Levin (2009), s. 32
 6. ^ Levin (2009), s. 21
 7. ^ Levin (2009), s. 122
 8. ^ «1993-1999». www.bergstromsservice.se. Besøkt 27. juni 2019. 
 9. ^ Levin (2009), s. 78
 10. ^ Levin (2009), s. 80
 11. ^ Göransson, Bilbo (19. juli 2017). «Thailändska paviljongen fyller 20» (svensk). Besøkt 25. juni 2019. 
 12. ^ Informasjon om bygningens konstruksjon og bygging er også tilgjengelig ved Näringsliv och utvecklingsavdelningen, Ragunda kommun.
 13. ^ Ulla Norrmén (rettighetshaver) (19. juli 2002). «Bilde av plakett ved teakpaviljongen». © SM3LIV. Arkivert fra originalen 27. juni 2019. Besøkt 27. juni 2019. 
 14. ^ Informasjonstavle inne på området
 15. ^ «Kungaparet besökte Kolmårdens djurpark - Sveriges Kungahus». www.kungahuset.se (svensk). Besøkt 27. juni 2019. 
 16. ^ Levin (2009), s. 86. Sitat: «Där överlämnades den kungliga paviljongen som gåva till det svenska folket som ett tecken på den nära samhörigheten mellan folken i de två kungadömena.»
 17. ^ Levin (2009), s. 86
 18. ^ Eriksson, Bengt (2. mai 2019). «Kommunen vill överge thailändska paviljongen i Ragunda» (svensk). SVT Nyheter. Besøkt 28. juni 2019. 
 19. ^ Eriksson, Bengt (9. mai 2019). «Positivt möte om thaipaviljongen i Ragunda» (svensk). SVT Nyheter. Besøkt 28. juni 2019. 
 20. ^ «Ny fond säkrar paviljongdriften». SVT Nyheter (svensk). 20. juli 2011. Besøkt 28. juni 2019. 
 21. ^ «Wat Piyadhammaram Sweden». wat-piyadhammaram-sweden.com. Besøkt 28. juni 2019. 

KilderRediger

 • Levin, Tage (2009). Kung Chulalongkorns Paviljong. Frösön: Passionista Förlag. ISBN 9789197851503. 

Eksterne lenkerRediger