Termoperiodisme

Termoperiodisme eller termoperiodisitet er planters evne til å skille mellom dag- og natt-temperatur for å respondere med vekst, blomstring og fruktdannelse. Planters evne til å reagere på temperaturendringer kan produsenter av planter gjøre seg nytte av. Temperaturendringer som DIF og DROP fører ofte til planter av kortere vekst. Dette er en kvalitet som ofte er ønsket i planter da det gjør plantene mer robuste. Forskjellige temperaturbehandlinger kan dermed være et fullgodt alternativ til for eksempel kjemiske veksthemmere.

DROPRediger

Mange plantearter reagerer på en kort periode med kaldere temperaturer enn vanlig. Behandling med kort kuldeperiode, for eksempel 2 timer med temperaturfall fra 24 til 8 °C, kalles DROP. Planten reagerer på behandlingen ved at internodiene (naturlig inndeling av stilken) blir kortere. Spesielt sent i mørkeperioden (natt) er dette en effektiv måte å regulere vekst på.

DIFRediger

DIF betegner forskjell i dag og natt-temperatur. Positiv DIF er ved høy dagtemperatur og lav natt-temperatur, nøytral DIF er lik temperatur ved dag og natt, negativ DIF er lav dagtemperatur og høy natt-temperatur. Også DIF virker inn på mange planters lengde. Negativ DIF fører til kortere planter.