Åpne hovedmenyen
Vestfold og Telemark
VåpenKart
Basisdata
AdministrasjonssenterSkien (fylkeskommune)
Tønsberg (fylkesmann)
Areal0 km²
BefolkningKinfo ble matet med en eller flere ugyldige parametre.[a]
NettsideNettside
FylkesmannPer Arne Olsen

a^ SSB: Befolkningsstatistikk (1. januar 2018)
b^ Vertikale streker markerer grenseendringer. Kilde: SSB 
Telemark (i rødt) og Vestfold (i blått)

Vestfold og Telemark er et fylke under etablering som vil bestå av to tradisjonelle geografiske regioner, det nåværende Telemark fylke og det meste av Vestfold fylke. De to fylkene ble vedtatt slått sammen til ett fylke av Stortinget 8. juni 2017 med virkning fra 1. januar 2020.[1] På forhånd hadde Telemark stemt mot sammenslåing, mens Vestfold hadde stemt for. Fylket vil omfatte et areal på 17 466 km²[2] med 417 127 innbyggere per 1. juli 2018.[3] De to fylkessetene blir fylkets største by Skien og nest største by Tønsberg.[4]

Innhold

HistorieRediger

Regionen vil bestå av Telemark fylke og Vestfold fylke, unntatt Svelvik kommune, som er planlagt overført til Viken.

Telemark fylke ble etablert i 1919 som en videreføring av det tidligere Bratsberg amt, som hadde vært et len og amt siden unionen med Danmark. Bratsberg amt og det senere Telemark fylke består av flere tildels overlappende historiske distrikter. Selve navnet Telemark omfattet ikke opprinnelig områdene ved kysten, og mindretallet på Stortinget gikk derfor inn for navnet Grenland-Telemark da det moderne fylket ble etablert.

Vestfold fylke ble etablert i 1919 som en videreføring av det tidligere Jarlsberg og Larviks amt. Sistnevnte ble selv etablert i 1821 da grevskapene Laurvig og Jarlsberg ble avviklet og slått sammen til et felles amt.

SammenslåingsprosessenRediger

En eventuell sammenslåing av fylker har vært diskutert i flere år med ulike konstellasjoner. Telemark fylkesting stemte i april 2017 mot sammenslåing med Vestfold.[5] Vestfold fylkesting hadde vedtak på at fylket ønsket sammenslåing med både Telemark og Buskerud.[6] Stortinget vedtok sammenslåing av Telemark og Vestfold 8. juni 2017 med virkning fra 1. januar 2020.[1]

Tidlig i forhandlingene ble navnet «Skagerrak» brukt om det sammenslåtte fylket; dette er både navnet på et havområde og det nederlandske navnet på et sted i Danmark, og forhandlingsutvalget ble derfor tidlig enige om å finne et annet navn.[7] Språkrådet anbefalte navnet Telemark og Vestfold som navn på den nye regionen. Telemark fylkesting fattet vedtak om at navnet Telemark måtte være med i det nye regionnavnet, mens Vestfold foreslo navnet Vest-Viken, som fikk kritikk blant annet fordi navnet opprinnelig ble skapt av Nasjonal Samling som navn på Buskerud og Vestfold, og fordi Telemark fylkesting mente det uansett var lite relevant for Telemark, som stort sett ligger utenfor det historiske Viken. 10. november 2017 trakk Vestfold forslaget Vest-Viken og det ble klart at begge fylkene støttet Språkrådets forslag om Telemark og Vestfold.[8][9] I begrunnelsen for at navnet Telemark måtte være med het det at Telemark er en innarbeidet merkevare og at det vil være helt feil å ikke bruke dette navnet videre, og at dette argumentet også taler for at det bør stå foran Vestfold i navnet.[7] Navnet ble endelig bestemt å skulle være Vestfold og Telemark fra 1. januar 2020.[10] Per 2018 er den alfabetiske formen Telemark og Vestfold brukt i navnene på ulike offentlige virksomheter[11] og de to formene er omtrent like mye brukt i språkbruk ellers.

Det ble bestemt at fylkessetet for fylkeskommunen vil være Skien, som også blir fylkets største by. Som motytelse fikk Vestfold gjennomslag for at Vestfold skal stå først i navnet; regjeringen hadde allerede lagt fylkesmannens hovedkontor til Tønsberg.[12] Fylkesmannen i Vestfold og Telemark ble slått sammen til én organisasjon 1. januar 2019, med Per Arne Olsen som fylkesmann.[13]

DistrikterRediger

Regionen Vestfold og Telemark vil bestå av følgende tradisjonelle distrikter. For Telemark fylkes vedkommende er distriktsinndelingen svært kompleks og overlappende, og definisjonene har endret seg over tid.

KommunerRediger

 
Kommuneinndelingen i det nye fylket fra 2020.

Det vil være 23 kommuner i Vestfold og Telemark fylke fra 1. januar 2020:[14]

TettstederRediger

De største tettstedene i Vestfold og Telemark fylke, rangert etter innbyggertall 1. januar 2017 (kommune i parentes):[15]

Brevik, Holmestrand, Horten, Kragerø, Langesund, Larvik, Notodden, Porsgrunn, Rjukan, Sandefjord, Skien, Stathelle, Stavern, Tønsberg og Åsgårdstrand har bystatus.

Se også Tettsteder i Vestfold og Tettsteder i Telemark.

ReferanserRediger