Tautrekking er en gammel idrettsgren som var med på det olympiske programmet fra 1900 til 1920.

Tautrekking
Tautrekking sommer-OL 1904 St. Louis

Taurekking som tevlingsform har trolig eksistert så lenge som en har hatt tau som kunne tåle det. Reglene har variert noe, men har alltid gått ut på å trekke motstanderen/motstanderne over en markering i form av en pinne i bakken eller en opptrukken linje.

I overført betydning bruker vi uttrykket om harde forhandlinger, der forhåndsstandpunktene er klare og kompromiss synes uoppnåelig.