Tatshenshini-Alsek Park

(Omdirigert fra Tatshenshini-Alsek)

Tatshenshini-Alsek Park eller Tatshenshini-Alsek Provincial Wilderness Park er en provinsiell nasjonalpark som ligger i Britisk Columbia i Canada.

Nasjonalparken er cirka 9580 kvadratmeter stor, og den ble etablert i 1993 etter en intensiv kampanje av mange forskjellige kanadiske og amerikanske naturvernor-ganisasjoner som arbeidet for å stoppe gruvedriften i dette området og å beskytte området for dens sterke naturarv og de store verdiene av biologisk mangfold som finnes i dette området.

Parken ligger i det nordvestlige hjørnet av British Columbia og den grenser dermed mot den amerikanske delstaten Alaska og den kanadiske Yukon Territory. Det ligger godt til rette mellom nasjonalparkene Kluane nasjonalpark og Glacier Bay nasjonalpark og Wrangell-St. Elias nasjonalpark i Alaska, USA. Tatshenshini er en del av Kluane-Wrangell-St. Elias-Glacier Bay-Tatshenshini-Alsek nasjonalpark-system, og denne parken står oppført på UNESCO sin World Heritage Site over verneverdige områder i verden.

Tatshenshini-Alsek var en av de siste områdene i delstaten British Columbia som skulle kartlegges og utforskes i andre halvdel av 1900-tallet. På 1960-tallet ble den første geologiske undersøkelsen etter mineraler utført i dette området. Betydelige forekomster av kobber ble funnet i nærheten av en fjellkjede, omtrent midt i Tatshenshini-regionen.

I 1991 ble Tatshenshini International Park etablert, og den ble knyttet sammen med de 50 beste naturvernorganisasjoner i Nord-Amerika. En svært intensiv kampanje fulgte i Canada og i USA, særlig i den amerikanske kongressen, som til slutt kom til Det hvite hus, og en aktiv involvering av den daværende visepresident Al Gore kom i gang.

Kluane-Wrangell-St. Elias-Glacier Bay-Tatshenshini-Alsek er et system av nasjonalparker som besto av parkene Kluane, Wrangell-St Elias, Glacier Bay og Tatshenshini-Alsek, ble erklært som en del av World Heritage Site til UNESCO i 1994 på grunn av den spektakulære isbreen og landskap og for betydningen av habitatet til grizzly bjørn, villrein og dall sau. I 1999 fant en gruppe med jegere flere gjenstander og levninger av et menneske ved foten av en stor isbre. Denne isbreen ble senere tildelt navnet, Kwäday Dan Ts'ìnchi. Den meget godt bevarte kroppen som var frossen, viste seg å være så gammel som mellom 300 og 550 år gammel.

Tatshenshini-Alsek Park har en større befolkning av grizzly bjørn. Et grønt område som skjærer gjennom en barriere av fjell og is forbinder kysten og på dette området bor det store bestander av grizzlybjørn. Parken er den eneste kanadiske hjemmet til denne typen bjørnen. Denne ekstremt sjeldne blå-grå fasen svart bjørn finnes bare i denne parken, og rett over grensen inn til USA.

I tillegg til den store bestanden av grizzlybjørnen, støtter Tatshenshini-Alsek Parken også sauer, fjellgeiter, elg, grå ulv, ørn falker, i stor grad vandrefalk. Langs kysten, kan sjøløver og knølhval, bli sett. Den høyeste fjelltoppen i nasjonalparken er Mount Fairweather, som er 4663 meter høy, og er dermed også den canadiske provinsens høyeste topp. Tatshenshini-Alsek ligger i et område av Canada med høy aktivitet av jordskjelv.