Tasseografi

Tasseografi er å spå i tekopper eller i kaffegrut – tasseografi – er en tradisjonell spåmetode som vant stor popularitet på 1800-tallet – og tidlig på 1900-tallet.[trenger referanse]

Lenge før hadde romerne lest fremtiden ut ab mønsteret som dannet se i vinens bunnfall. Senere begynte kineserne å spå i teblader, trolig før teen dukket opp i Vesten på 1600-tallet. Selv om det er enkelt å spå i tekopper krever tolkningen øvelse.

Spåmannen må først identifisere bildene som danner seg, deretter tolke betydningen av hvert bilde og til slutt kombinere de forskjellige symbolene i et sammenhengende budskap.

Til dette kreves både fantasi og intuisjon. Koppene bør være hvite eller uten mønster på innsiden. Spørreren bør drikke teen eller kaffegruten mens han holder med venstre hånd koppen. Han skal røre rundt i teen tre ganger med urviseren. Deretter setter han koppen på skålen med bunnen opp slik at væsken renner bort mens han teller til syv.

Så snur han koppen. Hanken skal peke mot spåmannen. Nå kan spåingen ta til. Mange blader i koppen betyr et rikt, allsidig liv. Færre blader tyder på en ryddig dipiplinert hjerne.

Noen mener at symbolene øverst til høyre i koppen forteller om fremtiden, men de på venstre side forteller om fortiden.

Prikker kan bety økonomiske anliggender, jo flere prikke, jo bedre økonomi. Bølgede linjer betyr forstyrrelser eller ustabile forhold. Rette linjer et problemfritt forløp. Prøv og tyde symbolene samlet, gi hjernen frie tøyler og la bildene stimulere fantasien. D.I.T.