Talestasjon

(Omdirigert fra Talestasjoner)

Talestasjoner, eller de «Offentlige Talestationer» var forløperen til telefonkiosken.

Tinnosets Hotel med skilt: «Thelemarkens Telefonselskabs Talestation. For 5 Minutters Telefonsamtale erlægges 30 Øre.»
Foto: Marthinius Skøien / Nasjonalbiblioteket

Christiania Telefonselskab, stiftet i 1885, etablerte og driftet talestasjonene. En av betingelsene for etableringen var at de opprettet inntil 5 talestasjoner på forskjellige steder i Kristiania. Prisen for en samtale var bestemt til ikke å overskride 15 øre for en samtale med varighet inntil fem minutter. «Offentlige Talestationer» er nevnt i telfonkatalogen første gang i 1886, og siste gang i 1928. I telefonkatalogen for 1893 var det oppført hele 56 «Talestationer indenbyes». De var å finne på sentrale steder i Kristiania som jernbanestasjonene og i butikker i hovedgatene. Det var talestasjoner blant annet hos Møllhausen i Bogstadveien, Borgen Meieri i Hegdehaugsveien 32, i Pilestrædets Skotøimagazin i Pilestredet 10 og i Torvgaden. I Torvgaden var det fire talestasjoner, i nummer 7, 13, 20 og 33.

Talestasjonene ble svært populære, men høyrøstet telefonsnakking der hvor stasjonene var plassert, virket forstyrrende på omgivelsene. Utover i 1890-årene kom det til flere private aktører som etablerte egne telefonkiosker på strategiske steder rundt om i byen.

KilderRediger