Talent er en oldtidsenhet for masse. Det svarer generelt til massen av vann i en amfora, som svarer til en kubikk-fot. Ordet kommer fra det oldtidske, greske ordet for «å bære», for det var like mye som en soldat hadde lov å bære med seg. Det er en av de eldste kjente målenheter for vekt og har vært i bruk siden 3000 år f.Kr. Den ble lovfestet i Egypts tredje dynasti om lag 2600 år f.Kr. og tilsvarte da vekten av en kubikkfot vann. I løpet av historien har det variert mellom 25 og 50 kg. Den babylonske og den attiske var 26,2 kg. 1000 år f.Kr. ble talent koblet til den sumeriske enheten mine slik at 1 talent = 60 mine. Pund har på samme måte blitt definert som 1/60 av en kubikkfot vann.

Kilder rediger