Tafsir (Saadia)

Tafsir (arabisk: تفسير, Kommentar) er tittelen på den bibeloversettelse til arabisk som ble foretatt av Saadia Gaon (882–942). Dette er den første fullstendige av samtlige bøker i den jødiske Tanakh (svarer nesten nøyaktig til Det gamle testamente). Denne oversettelse ble så utbredt blant jøder, samaritaner og kristne. Forfatteren Saadia Gaon benyttet verket i sine diskusjoner med Karäer.

Saadia Gaons Tafsir er skrevet på klassisk arabisk. Deler herfra ble overtatt av Abraham ibn Esra (1092–1167) for en jødisk lesekrets, fortsatt på arabisk men med hebraiske bokstaver.

LitteraturRediger

  • Freidenreich, David M: "The Use of Islamic Sources in Saadiah Gaon's" Tafsīr" of the Torah." The Jewish Quarterly Review (2003): 353-395.
  • Steiner, Richard C.:: A Biblical Translation in the Making: The Evolution and Impact of Saadia Gaon's Tafsīr. Harvard University Center for Jewish Studies, 2010.