TADKOM

norsk militært sambandssystem

TADKOM / TAktisk Digital KOMmunikasjon er et kryptert digitalt samband som brukes av hele det norske Forsvaret. I felten sendes data over TADKOM gjennom taktisk plasserte knutepunkt på høyereliggende punkt i området. Mellom knutepunktene benyttes vanligvis retningsbestemte UHF- eller SHF-forbindelser. Ved kortere avstander benyttes ofte feltlinjer med optisk fiber. Et knutepunkt består vanligvis av en BV-206, en switch som benytter kryptonøkler, en TDM-multiplexer, to eller flere UHF- eller SHF-radioer med tilhørende antenner og mast, en enhet for tilkobling av optisk fiber (FTU-Fibre Terminal Unit) og diverse annet nødvendig (sambands)utstyr nødvendig for å operere knutepunktet i tillegg til standard militært lagsmateriell.

Antenne i forgrunnen er en SHF-antenne for TADKOM.

TADKOM ble utviklet på slutten av 1970-tallet, og de første testene av systemet foregikk på begynnelsen av 1980-tallet. I løpet av 1980-tallet ble TADKOM i full grad tatt i bruk i Hæren.