Tønsbergitt

bergart

Tønsbergitt er en rød dypbergart som er i nær slekt med blå larvikitt. Den finnes i Tønsberg og omegn, og den mest kjente forekomsten er Slottsfjellet midt i Tønsberg. Ellers finnes denne steinen bare på Vear, nordre del av Nøtterøy, Husøy og Bolærne.

Tønsbergitt.
Tønsbergitt.

Tønsbergitt er en larvikitt som tilhører Oslofeltets geologi.[1][2] Dagbergarten fra samme kammer er rombeporfyr.

Tønsbergitt har vært driftet i flere brudd, som tidligere utgjorde en liten steinindustri i Tønsbergsområdet. Undersøkelser av middelalderkirkene i området viser detaljer hugget i rød tønsbergitt; dette tyder på steinhoggervirksomhet rundt Tønsberg allerede i middelalderen.[3]

Fra 1820-årene finner man tønsbergitt blant annet i grunnmuren på slottet, fra steinbruddet på Bolærne. Den har også blitt brukt sammen med rombeporfyr i mange grunnmurer under Tønsbergs gamle trehusbebyggelse.[4]

Tønsbergitt er beskrevet og navngitt av Waldemar Christopher Brøgger i 1898.[5]

Referanser

rediger
  1. ^ Norges geologiske undersøkelse Pukkforekomst 0704.502 Taranrød.
  2. ^ Institutt for geofag. Universitetet i Oslo. Geologien i sentrum – geologiske byvandringer i Oslo Tønsbergitt.
  3. ^ Rolf Sørensen og Jan Brendalsmo: Kvader i sentrum. En geologisk undersøkelse av enkelte steinkirker i Vestfold.
  4. ^ Institutt for geofag. Universitetet i Oslo. Geologien i sentrum – geologiske byvandringer i Oslo Bestemmelsesnøkkel for noen viktige fasadesteiner i Oslo.
  5. ^ Waldemar Christopher Brøgger 1898 (Z. Krist., 16, S.54).