Systemering er den første fasen i en systemutvikling.

I systemeringsfasen oversettes og bearbeides krav til funksjoner og informasjonsmodeller som siden blir programmer og databaser, brukergrensesnitt og programmeringsgrensesnitt mellom programmer. Kravspesifikasjonen kan enten finnes allerede, eller eventuelt være det første steget man tar for seg i systemeringen for så å avstemme denne med bestilleren.

Systemeringen kan enten utføres av spesialister, systemteknikere eller systemanalytikere, eller som en arbeidsoppgave for en systemutvikler.