Syntaks (programmering)

sett med regler som definerer strukturen til et programmeringsspråk

Syntaks for et programmeringsspråk er de reglene som definerer hvilken kombinasjon av symboler som utgjør korrekt struktur i sitt språk. En syntaksfeil oppstår når en datamaskin finner symboler som er i feil posisjon, er feilstavet eller ikke forekommer i kompilatorens vokabular.

Syntaksmerking brukes ofte for å hjelpe programmere å gjenkjenne elementer i en kode. Fargekodet syntaksmerking er brukt i denne kodebiten skrevet i Python.