Synneva Eris hus

Synneva Eris hus var et bolighus fra slutten av 1830-årene som sto i Øyragata 68 på Gamle Lærdalsøyri i Lærdal kommune. Det var et trehus i to etasjer pluss loft, med liggende panel og taktekking av hugd skifer. Stilmessig var det bygd i bergensk empire-stil. Huset gikk tapt i storbrannen på Lærdalsøyri natt til 19. januar 2014. Huset var fredet.

Synneva Eris hus, foto fra ca 1920.

Opprinnelse og utformingRediger

Huset og den tilstøtende bakeribygningen ble bygd av baker Ingebrigt Ingebrigtsen fra Bergen i 1830-årene. Byggmester var Anders Bondehagen og huset ble satt opp i en stil fra begges hjemby, empire-stilen som var utbredt i Bergen midt på 1800-tallet. Tomten var delt fra den gamle almenningen på Lærdalsøyri, som ble brukt som ekserserplass til Lærdalskompaniet. Futen Landmark solgte tomten på vegne av Finansdepartementet.

Huset var om lag 10 m langt og 7 meter bredt, og oppført i to etasjer og loft. Hovedinngangen var midt på langveggen og en stor skorstein sto midt i huset. Første etasje besto ifølge arkitekt Johan Lindstrøms oppmåling i 1919 av stue, «sal», kammers, kjøkken og spiskammers - andre etasje hadde omtrent samme romplan. Anlegget besto i tillegg av en bakerbutikk/bakeri, samt et lite fjøs i bakgården.[1]

Videre brukRediger

Ingebrigtsen solgte videre til Otto Spørck i 1854, og noen år senere sto Børre Spørck som kreditor. Otto Spørck leide ut et rom i huset til Lærdalsøren telegrafstasjon i 1858. Telegrafstasjonen holdt til her fram til det flyttet inn i bygget som i dag kalles Telegrafen, etter et mellomvære i det gamle Hoveloftet i Øyragata 63.

Postfører og jekteskipper Jens Kristoffersen Lærdalsøren kjøpte huset i 1859 og bodde der med familien. En gang i 1890-årene overtok postfører Johan Anton Larsen fra Eidsvoll bygningen.

Huset og det tilstøtende bakeriet ble fredet i 1923.

Eri-familien kommer innRediger

Synneva Eri (1852-1932) overtok eiendommen i 1903. Hun leide ut bakeriet til baker Otto Ravn Ottesen som hadde gått i bakerlære i Bergen. Det er henne huset har fått navnet sitt etter. Synneva og huset ble også kalt Madame Eri og Madame Eris hus. Det har også gått under navnet «Husfred» og «Gamle Bakeriet».

Hennes sønn, Jens J. Eri (1886-1954) tok etterhvert over og drev J.J. Eri pensjonat i bygningen. Han giftet seg med tyskfødte Maja Lederman fra Oslo og hun startet Eri kafe i de gamle bakerilokalene. Jens var også drosjesjåfør med en bil som han brukte hornet mye på - han tutet altså mye med bilen. Derfor fikk han tilnavnet «Jens Tut» eller «Tuten», og kafeen ble derfor kalt «Tuten kafe» på folkemunne. Mellom 1959 og 1961 var dette en populær kafe for ungdommen i Lærdal. Her var jukeboks, perlebrus og is, og man kunne spille plater for 25 øre stykket.

Huset rommet også et legekontor en stund.

Etter at Maja Lederman døde i 1986 ble huset solgt til legen Tim Patrick Faulkner.

Storbrannen i 2014Rediger

Synneva Eris hus hadde stått tomt noen år og ble mest brukt som feriebolig da det ble meldt inn en husbrann i gata Kyrkjeteigen øst på Lærdalsøyri klokken 22.53 lørdag 18. januar 2014. Det var knusktørt på Lærdalsøyri, ingen snø og i den kraftige østavinden spredte ilden seg raskt og fikk karakter av en bybrann. Natten som fulgte ga et inferno på Lærdalsøyri som skadet minst 60 bygninger og der 42 av dem ble totalskadet. Fire av de totalskadede bygningene lå i verneområdet Gamle Lærdalsøyri. Synneva Eris hus tok fyr under vindskien i den vestlige gavlen cirka klokka 02.50. Brannmannskap sto på stedet og fikk etter hvert satt vann på, men ilden spredte seg raskt under taket. Loftet og andre etasje hadde overtenning under halvtimen etter. Huset brant til slutt helt ned til grunnen.

Synneva Eris hus ble regnet som en av de største bygningsskattene på Gamle Lærdalsøyri. Huset hadde stått uendret i nesten 180 år.

Etter brannenRediger

I april 2014 vedtok fylkesutvalget for kultur i Sogn og Fjordane å be Riksantikvaren oppheve fredningen av Synneva Eris hus.[2] Samtidig varslet eieren at han planlegger å bygge opp igjen huset slik det så ut utvendig, men med en moderne løsning innvendig. Våren 2016 er huset under oppføring. Høsten 2016 ble huset tatt i bruk.[3]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Lindstrøm, Johan (1921): Lærdalsøren. Et centrum for gammel bygningskik paa Vestlandet. Kristiania: Grøndahl & Søn.
  2. ^ http://www.nrk.no/sognogfjordane/opphevar-freding-1.11690880
  3. ^ https://www.nrk.no/sognogfjordane/det-lyser-att-i-synneva-eris-hus-1.13145420