Åpne hovedmenyen

Haydns symfoni nr. 26 har fått navnet Lamentatione, og tilhører Haydns Sturm und Drang-periode. Den går i D-moll og er skrevet i ca. 1768.

Symfoni nr. 26 er en symfoni med tre satser, den første i sonatesatsform, den andre er en langsom variasjonsform, den tredje er en hurtig menuett. Tilnavnet «lamentione» spiller på at Haydn i det andre temaet i førstesatsen har inkludert en kirkesang om Jesu lidelser til fremføring i påsketider. Temaet dukker også opp i andresatsen.

SatseneRediger

  1. Allegro assai con spirito, D-moll og deretter dur 4/4
  2. Adagio (F-dur) 2/4
  3. Menuett og Trio (D-moll) 3/4