Sykepleierhøgskolen i Oppland

Sykepleierhøgskolen i Oppland var en høgskole for sykepleierutdanning i Gjøvik. Studiet og forskningen ved utdanningen er i dag (2016) en del av NTNU.

Skolen ble først etablert av Nasjonalforeningen i 1928, som et ledd i kampen mot tuberkulosen. Skolen lå da i Oslo, og het først Nasjonalforenings sykepleierskole i Oslo. Utdanningen ble flyttet til Gjøvik i 1970 under navnet Nasjonalforeningen og Oppland fylkes sykepleierskole. Oppland fylke hadde vært inne på driftssiden siden 1957, og elevene hadde praksis ved sykehusene i Oppland. Staten tok over driftsansvaret fra 1. januar 1986, og skolen fikk navnet Sykepleierhøgskolen i Oppland.

I 1994 fusjonerte skolen med Gjøvik ingeniørhøgskole til Høgskolen i Gjøvik (HiG).

1. januar 2016 ble HiG en del av NTNU, og sykepleierstudiet ble videreført som et treårig bachelorprogram under Fakultet for helse- og sosialvitenskap.[1]

ReferanserRediger

LitteraturRediger

  • ''I livets tjeneste i 60 år 1928-1988: Sykepleierhøgskolen i Oppland. Utgitt av Sykepleierhøgskolen i Oppland, 1988