Svenska litteratursällskapet i Finland

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) er et vitenskapelig samfunn for finlandssvensk litteratur, kultur og forskning med hovedsete i Helsingfors. Samfunnet ble grunnlagt i 1885 til minne om Johan Ludvig Runeberg.

SLS har lokaler i Kronohagen.

Selskapet utdeler årlig en rekke stipend og priser. Den største prisen er Tollanderska priset som utdeles på Runebergs fødselsdag den 5. februar.

Svenska litteratursällskapet har et eget forlag hvor det utgis vitenskapelige bøker og skriftrekker med tilknyning til den svenskspråklige kulturen i Finland. Emnene spenner over historie, litteraturvitenskap, svensk språk, etnologi, folkloristikk og samfunnsvitenskap.

Selskapet besitter en rekke arkiver og samlinger for ivaretagelse av den svenske kulturarven i Finland. Disse er

  • Historiska och litteraturhistoriska arkivet
  • Folkkultursarkivet
  • Språkarkivet
  • Finlands svenska folkmusikinstitut
  • Österbottens traditionsarkiv

De tre første arkivene ligger i Helsingfors, de to siste i Vasa.

Eksterne lenker

rediger