Suzerenitet betyr opphøyet over en annen stat. Begrepet brukes i folkeretten som en motsetning til halvsuverenitet. Når en stat eller nasjon utøver et protektorat over en annen stat sies det at den utøvende staten har suzerenitet.

Se også rediger